– Ap, SV og MDG sulteforer elevene våre

Illustrasjonsfoto av elever

Victoria Thune-Larsen flyttet datteren sin fra nærskolen til en annen skole i bydelen ved skolestart i august fordi nærskolen ikke hadde råd til å gi datteren nødvendig oppfølging.

– Skolen datteren min gikk på frem til sommeren har så dårlig økonomi at den ikke kan gi henne god nok oppfølging som dyslektiker. Skolen har også valgt å høre på byrådet og har sluttet å gi skriftlig halvtårs tilbakemelding på hvordan elevene står faglig. Da får vi ikke vite hvordan elevene står faglig. Slik burde det fortsatt ha vært, forteller Victoria Thune-Larsen.

Bilde av Victoria Thune-Larsen
Victoria Thune-Larsen er oppgitt over byrådets sulteforing av skolene.

– Flere skoler i Oslo er helt nedslitt fordi Ap/SV/MDG-byrådet har redusert skolebudsjettene til et minimum mange steder. Enkelte skoler i vårt nærmiljø blir nå så sulteforet økonomisk at det er like før vi må kjøpe bøkene selv. Og dette er norsk skole i 2019, sier Thune-Larsen.

– Heldigvis er det fremdeles fritt skolevalg slik at foreldrene kan bytte skole for barna sine i grunnskolen, enn så lenge. Min sønn som om to år skal begynne på videregående risikerer kanskje loddtrekning eller at hvilken skole han skal gå på blir bestemt av en lottotrekning der de dårligste får velge først.

Victoria Thune-Larsens oppfordring før valget er: – Få orden på skoleøkonomien. Gi barna tilpasset opplæring og ikke forvent at foreldrene ved skoler i noen bydeler kan stille opp økonomisk med nye bøker og nytt læremateriell. Skolen i Norge bør gi topp undervisning og gi barna våre det beste utgangspunktet for læring. Det skjer ikke i Oslo i 2019.

Hun gir full støtte til Høyres alternative skolebudsjett. Høyre vil styrke skolebudsjettet med 133 millioner kroner, noe som tilsvarer 180 flere lærerårsverk, men der den enkelte rektor må avgjøre om det er f.eks en miljøterapeut, psykolog eller nettbrett som er viktigst – ut fra den enkelte skoles situasjon.

Høyre vil i tillegg sette en minimumsstandard på kr 74.000 pr elev. I dag har enkelte skoler 10.000 kr lavere enn dette, og 44 skoler ligger under et slikt minimum. – Skolebudsjettet er det første vi vil rette opp hvis velgerne gir oss byrådsmakt på mandag, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Siste nyheter