AP vil rasere sykehjemstilbudet i Oslo

Jeg skal innrømme at det er en påstand som er satt på spissen for å provosere, men jeg står ved at den sosialistiske blokkens mål om å rekommunalisere de konkurranseutsatte sykehjemmene vil redusere kvaliteten på kommunens sykehjemstilbud.

I Oslo har vi ikke privatisert eldreomsorgen som noen hevder, vi har derimot konkurranseutsatt driften av sykehjem og det er noe helt annet. Det dannes mange myter om private driftere av omsorgstjenester og venstresiden bruker dette til upresise retoriske grep for å svartmale de private.

Kvalitet viktigere enn pris

Det hevdes at profitten går til skatteparadiser, det er feil. De 4 selskapene som leverer tjenester til Oslo kommune er norskregistrerte og skattepliktig til Norge, og skatt betaler de. To av selskapene har svenske eiere, og eierne er skattepliktige i Sverige, men deres norske selskap altså har allerede betalt skatt i Norge.

Det hevdes at konkurranse dreier seg om lavest mulig pris. Det er ikke riktig, Sykehjemsetaten vektlegger kvalitetskriterier tyngre enn pris. De kommersielle selskapene må levere anbud som gir bedre tjenester enn de kommunale og til lavere pris. De private driverne viser minst like gode resultater som de kommunale, dette måles gjennom bruker og pårørende undersøkelser og ved objektive kvalitetskriterier og det er full åpenhet om de uavhengige tilsynsutvalgenes rapporter.

Denne åpenheten kombinert med konkurranse hvert 6 år gjør at de kommersielle selskapene må levere gode tjenester hvis ikke vil de tape anbud i neste runde og det ønsker de jo ikke.

Ressurssterke organisasjoner

Vi har erfaring for i Oslo at de private drifterne utvikler tjenestene sine og er svært innovative. Spisskompetanse innen demens, trivselstiltak som  bydelskafe i sykehjemmet, restaurant, pub, spa og mye annet er ideer som utvikles og implementeres av de private. Jeg anbefaler leseren å besøke Paulus sykehjem for å få en god idé om hva jeg snakker om.

De private selskapene er store ressurssterke organisasjoner som har kunnskap, erfaring og kompetanse fra flere deler av omsorgssektoren og fra flere kommuner og fra andre land.

Denne erfaringen kommer Oslos sykehjemsbeboere til gode.

Tiltrekker seg god arbeidskraft

Det hevdes at de tjener stor profitt på å tilby dårligere lønn og pensjon. Forskjellen i lønn er marginal og ikke alltid nødvendigvis høyere i kommunen. Fagforeningene pleier å trekke frem enkelt eksempler, det er av begrenset verdi, det er snittet for store grupper som er interessant og det viser små forskjeller.

Når det gjelder pensjon så har alle sykepleier lik pensjon uavhengig av hvor de jobber, for andre ansatte er pensjonsordningene forskjellige, men det betyr ikke at det slår negativt ut for alle, men det er riktig at spesielt eldre hjelpepleier kan komme dårligere ut.

Hvis det var slik som fagforeningene hevder at lønn og pensjon er så mye dårligere kan man jo lure på hvordan de private klarer å tiltrekke seg god arbeidskraft, skape trivsel og lavt sykefravær.  Man må huske på at de private konkurrerer om den samme arbeidskraften som Oslo kommune, Akershus kommunene og Helse sør øst.

Lavere sykefravær

Så hvordan tjener de private penger kan man jo spørre seg om, hvis de ikke gjør det med lavere lønninger? Jo, svaret er at sykefraværet hos de private er mye lavere enn i kommunen. Det sparer de mye penger på og det ligger igjen på bunnlinjen. Lavere sykefravær betyr at det er god ledelse, god organisering, gode arbeidsforhold som igjen fører til høy trivsel.

Man pleier å si at to hoder tenker bedre enn ett. Likeledes vil jeg hevde at mangfoldet representert ved offentlig, ideell og kommersielle virksomheter forbedrer tjenestene til Oslos innbyggere. Sykehjemsetaten gjør en god jobb og jeg er sikker på at de blir enda bedre av å jobbe sammen med de ideelle og kommersielle, fordi konkurranse skjerper alle deltagerne. Sykehjemsetaten er fortsatt den største driveren i Oslo og det skal de fortsatt være og da er det viktig at de til enhver tid kan måle seg mot andre.

Suksessen med konkurranseutsetting vil altså Arbeiderpartiet reversere, det er ikke svaret på de utfordringene vi står foran de neste 10-15 årene. Vi trenger at alle gode krefter setter hverandre i stevne og gjør hverandre bedre.

Siste nyheter