Arbeid med bydelsprogrammet

Lokalt program

Frogner Høyre er i gang med programprosessen. Målet er et nytt bydelsprogram i god tid før valget i 2015.

Et program- og organisasjonsutvalget som ble nedsatt av Frogner Høyres årsmøte lede arbeidet.

Frogner Høyres medlemmene og innbyggerne i Frogner Bydel inviteres til å bidra på ulike måter.

Det skal arbeides med fem hovedområder:

  • Levende bydel
  • Skapende bydel
  • Trygg bydel
  • Smart bydel
  • Grønn bydel

Det vil blant annet bli arrangert medlemsmøter knyttet til temaene i programmet. Det er planlagt medlemsmøte om «Levende bydel i april»,  om «Grønn og trygg bydel  i mai» og om «Skapende og smart bydel» i august.

Følge med på våre nettsider og Facebook for mer informasjon.

 

Siste nyheter