Arbeiderpartiet går nye veier i budsjettarbeidet

Arbeiderpartiet går nye veier i budsjettarbeidet

Arbeiderpartiet vil at kommunen skal ha sin del av kirkeofringene.
Arbeiderpartiet vil at kommunen skal ha sin del av kirkeofringene.

Det er tid for å sette sammen budsjett i bydelene. For at budsjettet skal gå i balanse må mange brikker på plass.

Tekst: Hans Magnus Borge // Foto: Hans Magnus Borge

Nye finansieringsformer

Under budsjettdebatten i Bydelsutvalget 16 desember lanserte Arbeiderpartiets gruppeleder Ole Jacob Kjendlie kirkebøssene som et alternativ. De er tydeligvis usikre på om eiendomsskatten vil løse alle økonomiske problemer.

«Overskudd» er ikke overskudd

Regnskapene for seniorsentrene viser i år et overskudd. Det mener Arbeiderpartiet gjør at man bør inndra overskuddet. Alternativt redusere tilskuddet – som jo er samme sak. For noen av dem – som Bygdøy, skyldes dette «overskuddet» at de har fått mer gaver og tilskudd enn tidligere år. Bygdøy menighet er en av bidragsyterne. Dessuten gikk de ansatte ned i lønn. Tilskuddet fra Bydelen dekker ikke en gang lønn til de ansatte. Så det «overskuddet» som fremkommer i regnskapene er høyst fiktive i denne sammenheng. Da Hans Magnus Borge(H) tillot seg å påpeke dette ble det avfeiet som en kynisk avsporing av debatten. Borge påpekte også at han vanskelig kunne stå som tekstleser i Bygdøy kirke og annonsere kollekt til Bygdøy Seniorsenter uten samtidig å si at noe i realiteten går til Frogner Bydel.

«Det blir drepen for alt frivillig arbeide hvis Bydelen skal ta slike «overskudd» presiserte Hans Magnus Borge.

Du kan lese sakspapirene fra møtet her

Budsjettet med kommentarer finner du her

Siste nyheter