Arbeiderpartiets brutte skatteløfter

Arbeiderpartiet i Oslo krever inn over 100 millioner kroner mer i eiendomsskatt enn de budsjetterte med for 2016. Vi advarte velgerne under valgkampen i 2015 at ikke bare ville flere måtte betale eiendomsskatt, men de ville måtte betale mye mer.

Til NRK og Dagbladet i dag forklarer byrådsleder Raymond Johansen at den store prisveksten på boliger i hovedstaden er grunnen til at Arbeiderpartiet har fått inn mye mer i eiendomsskatt enn de budsjetterte med for 2016. Byrådslederen går faktisk så langt som å vise til at prisveksten i 2015 har vært på godt over 20 prosent.

Høyre sa fra allerede i valgkampen 2015 at utviklingen i boligprisene ville føre til at stadig flere må betale stadig mer, men Arbeiderpartiet opprettholdt sin påstand om at skatten skulle være moderat.

Byrådslederen vet bedre

Ekstraregningen på 100 millioner kroner visste derimot Raymond Johansen om allerede i 2015. Eiendomsskatten for 2016 ble utskrevet basert på ligningsverdien hjemmene våre hadde i 2014, som igjen var påvirket av prisstigningen før 2015 – en prisstigning som vi alle visste at hadde inntruffet.

Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt i 2016 var med andre ord fastsatt og beregnet før valgkampen i 2015 hvor den samme byrådslederen lovet at ikke mer enn 1 av 5 boliger skulle få eiendomsskatt.

I 2017 er det allerede en av fire som må betale, og i 2018 nærmer vi oss at en av tre av Oslos hjem må ut med eiendomsskatt. I tillegg har byrådet allerede økt skattesatsen fra 2 til 3 promille, som igjen fører til at regningen fra Raymond blir større.

Raymond Johansen lovet også før 2015-valget at ingen eiere av Obos-leiligheter skulle rammes av eiendomsskatten. Også her brøt Ap-byrådet løftet sitt og ifølge Aftenposten den 13.11.16 betalte rundt 2500 Obos-leiligheter eiendomsskatt i 2016.

50 % rammes av eiendomsskatt i 2018

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i Oslo økte med 13,92 % i 2016. På bakgrunn av det kan man derfor estimere hvor mange eiendommer i Oslo som får eiendomsskatt i 2018. Med en økning på 13,92% vil dermed 50,5 % av eiendommene i Oslo rammes av eiendomsskatt i 2018.

Det er ganske langt unna Aps løfte om eiendomsskatt kun for en femtedel av boligene.

Raymond Johansen eiendomsskatt er ikke den eneste skatteregningen fra AP som Oslofolk må slite med. Hvis Jonas Gahr Støre blir statsminister har han lovet å øke skatte- og avgiftsnivået med minst 15 milliarder kroner. Erfaringene fra Oslo viser at det lett kan bli mer.

Nyheter -

Siste nyheter