Årsmøte i Frogner Høyre

Frogner Høyre møtte mannsterke frem til årsmøtet

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

Frogner Høyre innleder alltid sine årsmøter med en relevant innleder. Årets møte var i så tilfelle ingen unntagelse. Ved start på langspurten mot valgseier 2019 hadde Mudassar Kapur valgt å snakke om «Veien mot kommunevalget 2019 – storbyens utfordring og fremtid – sett fra stortingets Oslobenk».

Virkelig mindretallsregjering

Innledningsvis sa han at det nå var en virkelig mindretallsregjering med tilhørende utfordringer. Krf og Venstre er tydeligere på sine primærstandpunkter. Og Arbeiderpartiet har problemer med hustukten. Som blant annet viste seg i saken om mindreårige afghanere som snart ikke er mindreårige.  De løper fra tidligere standpunkter som kommunereformen og regionsreformen. Godt hjulpet av et selvbevisst Senterparti. SV har også fått større selvtillit.

Han liste opp det som var viktig for Høyre; Helse og at vi har fått et bra nivå på forskning. Barnehagen er blitt en viktig del av skoleløpet. Forsvaret er også viktig for Høyre. Her presiserte han viktigheten av nytt materiell og ikke minst at vi tar inn etterslepet på vedlikehold.

Og han unnlot heller ikke å nevne at Oslo får 500 millioner mer enn ventet.

Øst – vest splittelse

Med tanke på kommunevalget pekte han på Arbeiderpartiets ønske å sette øst opp mot vest. Og vi må styrke politiet enda mere for blant annet å stoppe gjengkriminalitet.

Mange velgere er opptatt av klima. Mudassar mente det måtte vi møte med enda bedre kollektivtilbud. Fornebubanen og Ringeriksbanen er viktige. Men også fortetting langs kollektiv traséene (som jo er blitt litt omstridt). Viken regionen er stor og den raskest voksene regionen i Europa. På forespørsel fra salen ga han forklaringen på at Oslo ikke er del av Viken. Det vil føre til en byråkratisering i Oslo fordi vi har ett forvaltningsnivå, mens regionen får to.

Men som han sa – «Ingen skal lide for at vi skal bli grønnere»

Integrering står Mudassar rimeligvis nært. Her mener han at mange av disse programmene er dårlige.

Så hadde han en sterk oppfordring – slutt å kritisere de andre. «Kom med egne forslag og still spørsmål» – var hans råd.

Og så presiserte han at lokalprogrammene måtte tuftes på stortingsprogrammet.

Når det gjaldt kommunereformen mente han at nå var avstanden til tastaturet viktigere enn avstanden til Rådhuset.

 

Under debatten etterpå nevnte Bjarne Ødegaard viktigheten av å redusere offentlig sektor. Gunnar Falck-Rytter var klar på at Oslo ikke kan ta hele befolkningsøkningen. Tross Majorstulokket og andre fortettings-prosjekter.

Leder Ola Kvisgaard hadde lagt ned stort arbeide med å finne et passende bevis på vår anerkjennelse. Det lykkes ham i form av en eske sjokolade fra Pascal – med blått bånd!

Så til det formelle

Så gikk man over til det formelle årsmøtet. Da er det noen innledende formalia. Som valg av ordstyrer. Eirik Moen var foreslått. Det var ingen motkandidater – noe som ville kreve usedvanlig stort mot – så han ble valgt med akklamasjon. Mette Burkeland som referent vakte også almen anerkjennelse. Så med Mette Langfeldt Sinding, Bjørn Bangvold og Simen Jørgensen som tellekorps var årsmøtet i gang.

Ola Kvisgaard åpnet presentasjonen av årsberetningen. Deretter hadde de forskjellige ansvarlige innlegg om sine temaer.

Valg kan jo være utfordrerne i Høyre. Men denne gangen hadde valgkomiteen under ledelse av Cecilie Juvodden gjort et veldig grundig arbeide. Forslaget var som følger:

Ola Kvisgaard, leder
Thorbjørn Nymo, nestleder og ny i styret
Mette Burkeland
Hans Magnus Borge
Heidi Bergsveen
Stian Krosby – ny i styret
Elenor Holter – Senior Høyre representant
Beate Brovig Auke – gruppeleder i BU

Alle ble valgt med akklamasjon.
Samme med de 21 til representantskapet.

Det var ingen innkomne saker og etter at styret hadde fått fullmakt til å supplere seg selv og BU-gruppen i perioden kunne den gamle og nyvalgte leder ønske vel hjem.

 

Siste nyheter