Årsmøte i Oslo Høyre – 2015

(Foto: Hans Borge)

23 og 24 januar 2015 – Oslo Høyres årsmøte

Årsmøtet 2015

Sted Høyres Hus, Stortingsgaten 20

Årsmøtet er en av de største begivenhetene i Oslo Høyre hvert år. Årsmøtet avholdes alltid i slutten av januar. Ekstra spennende er årsmøtene når det skal vedtas bystyreprogram for Oslo.

Tekst: Lene Haug

Nyttige dokumenter

Innkalling med dagsorden

Redaksjonskomitéens innstilling til innkomne endringsforslag til bystyreprogram for 2015-2019

[/framed_box]

2015 er et spennende valgår for alle i Oslo Høyre. Målet er fortsatt borgerlig flertall i bystyret og fortsatt byrådsmakt for Høyre. Oslo Høyre har store visjoner for den videre utviklingen av Oslo.

Det har vært en lang, omfattende og demokratisk programprosess som har pågått gjennom hele 2014 i Oslo Høyre. Det er derfor knyttet stor spenning til programbehandlingen som vil oppta mesteparten av tiden på Oslo Høyres årsmøte i år,

Årsmøtet går over to dager:

FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 – 20.30
LØRDAG 24. JANUAR KL. 09.00 – 16.30

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Oslo Høyre
Oslo Høyres årsmøte er åpent for alle medlemmer i Oslo Høyre. Imidlertid er det kun medlemmer av Oslo Høyres representantskap som har tale- forslags- og stemmerett. Mange medlemmer som ikke sitter i representantskapet pleier å møte opp for å følge forhandlingene.

Frogner Høyre på Oslo Høyres årsmøte
Frogner Høyre har 20 medlemmer i Oslo Høyres representantskap som er valgt av Frogner Høyres årsmøte.

I tillegg er det mange såkalte selvskrevne representantskapsmedlemmer fra Frogner Høyre. Det er bystyremedlemmer, medlemmer av Oslo Høyres Hovedstyre, stortingskandidater fra Oslo og leder, nestleder og gruppeleder i bydelsforeningen blant annet.

Alt i alt er det mange fra Frogner Høyre som møter på årsmøtet. Oslo Høyres årsmøte er en fint sted å komme hilse på mange aktive fra Frogner Høyre.

Dersom du ikke er medlem i representantskapet eller møtende varamedlem trenger du ikke å registrere deg før møtet starter.

Tidsplanen er som følger (det er vanlig med avvik)

Fredag 24. januar:
16.30 Innsjekking starter i foajeen i 6. etg. Høyres Hus, utenfor ordførersalen
17.00 Åpning og konstituering – minneord
17.20 Lederens politiske innledning – ved st.rep. Nikolai Astrup
17.45 Generell politisk debatt knyttet til hovedstyrets årsberetning 2014
18.30 Programkomiteens leder Øystein Sundelin innleder til debatt om kommunevalgprogrammet for 2015-19
Debatten foregår kapittelvis, og du tegner deg best til debatten på forhånd, ved å bruke «jeg vil ta ordet»-skjemaet. Da vil du komme tidligere inn i debatten, enn hvis du tegner deg i salen. Før votering gis ordet til redaksjonskomiteens leder, byråd Anniken Hauglie for redaksjonskomiteens anbefalinger i voteringene «Smart vote» – elektronisk avstemning skjer ved jevne voteringer
20.30 Forhandlingene avbrytes for dagen.

Lørdag 25. januar:
08.30 Registrering/innsjekking i foajeen i 6. etg.
(Stemmeseddel for valg av medlemmer til hovedstyret deles ut lørdag)
09.00 Åpning av årsmøtets andre dag
NB: Årsmøtet kan starte med voteringer fra første dags debatter.
Debatt og votering på kapitler i kommunevalgprogrammet
11.00 «Veien til kunnskapssamfunnet» Innledning ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Gjenopptakelse av debatt og voteringer
12.00 Lunsjpause
13.00 Programdebatt
15.50 Andre årsmøtesaker
16.00 Valg Innledning ved valgkomiteens leder, st.rep. Mudassar Kapur
Valg av 3 medlemmer av Hovedstyret for 2 år
16.15 Avslutning ved Oslo Høyres leder st.rep. Nikolai Astrup

Mer informasjon om Oslo Høyres årsmøte 2015 finner du på Oslo Høyres nettsider

Du kan også følge med på noe av det som skjer årsmøtet i sosiale medier:

facebook-iconFacebookFrogner HøyreOslo Høyre

 

twitter-iconTwitterFrogner HøyreOslo Høyre

 

 

Siste nyheter