Årsmøte Stovner Høyre 2017

Et vellykket årsmøte er vel overstått.

Felles innleder for flere lokalforeninger ble holdt ved Arbeids- og Sosialminister Anniken Haugli og Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde som besvarte kommentarer og spørsmål etter flotte innlegg. Deretter inntok Stovner Høyre biblioteket på Høyres Hus for å avholde årsmøte.

Nyheter - Fhv leder gir klubben over til ny nestleder og ønsker lykke til med vervet

Fhv leder gir klubben over til ny nestleder og ønsker lykke til med vervet

Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og representantskapsmedlemmer var det store punktet i året årsmøte. Valgkomiteen hadde tatt styrets anmodning med å redusere styre til etterretning og leverte fra seg innstilling som ble på langt vei fulgt.

Ingelin Kristin Nord takket av som leder og ønsket Aamir Javed Sheikh lykke til som leder ved å overrekke lederklubben.

Det hele ble avsluttet med en middag på en nærliggende restaurant i hyggelig omgivelser.

Vi ser fram til nye spennende, men krevende år fram til kommunevalget 2019!

 

 

Siste nyheter