Nei til miljøby i Sørkedalen

Miljøkapittelet ble behandlet under årsmøtets første dag. Foto: Oslo Høyre

Et fullsatt årsmøte i Oslo Høyre vedtok fredag kveld ny miljøpolitikk i behandlingen av kommunevalgprogrammet Fremtidens Høyre.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til flere viktige punkter i miljøkapitlet, og her er de viktigste vedtakene:

– Starte arbeidet med en ny disposisjonsplan for Sørkedalen. Sørkedalen skal kunne utvikles for å sikre en levende bygd, men innenfor sine naturgitte begrensninger. Forslaget om en mulighetsstudie for en miljøby i Sørkedalen falt med overveldende flertall.

– Jobbe for mer variert boligbygging (rekkehus og småhus) i Groruddalen.

– Arbeide internasjonalt for å implementere regelverk og tidspunkt for innfasing av landstrøm for ferger og skip.

– At alle nye kommunale bygg og alle bygg som skal totalrehabiliteres skal ha passivhusnivå eller bedre.

– I utbyggingen av sykkelveier i indre by prioritere markerte framfor fysisk adskilte sykkelveier for å få fortgang i prosessen og øke tilgjengeligheten raskere.

– Innføre miljødifferensiering i bomringen for å få flere bilister til å gå over til mer miljøvennlige biler.

– Etablere bilfrie gater i sentrum og å stenge4 enkelte gater i rushtiden for personbiler for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk.

– Utvide den nåværende parkeringsnormen med sikte på å gi utbyggere mulighet for å øke antall parkeringsplasser under bakken.

– Bygge tunnel eller lokk over deler av E6 i Groruddalen for å legge til rette for nye byutviklingsprosjekter.

– Sikre et tilstrekkelig antall gateparkeringsplasser for å imøtekomme behovet til beboere, næringsdrivende og besøkende.

– Innføre krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer.

Resten av programmet skal vedtas på årsmøtets andre dag, lørdag 24. januar.

Du kan følge Oslo Høyres årsmøte via vår Twitterfeed og Facebookside.

Siste nyheter