Både lek og læring i barnehagen

Steffen Handal er i Aftenposten 1.april kritisk til Oslo Høyres ambisjoner for Oslo-barnehagen.

Høsten 2014 startet 1700 barn i førsteklasse uten å kunne tilstrekkelig norsk til å følge ordinær undervisning. Mange av disse har gått flere år i barnehage, noen opptil 5 år, uten at barnehagen har meldt fra til skolen om språklig bekymring. Oslo Høyres programpunkter om å innføre konkrete ferdighetsmål i norsk, språktesting og et felles pedagogisk opplegg i byens barnehager er et svar på denne virkeligheten. I Handals innlegg fantes derimot ingen forslag til løsninger på disse utfordringene.

Vi skal utarbeide mål for hvilke ferdigheter barnehagebarna trenger når de starter på skolen. Hvis de har gått i barnehage fra en er ett, to eller tre år til en er seks, bør en kunne norsk godt nok til å følge vanlig undervisning når en begynner på skolen.

Det er viktig for barna å kunne sette ord på følelsene sine, og ha en barnehagelærer som er der når barna trenger det. En forutsetning er da at barna kan ordene som forteller de voksne hva barnet trenger hjelp med. Og språkkunnskap går begge veier. Derfor vil vi stille krav til at alle ansatte i barnehagene, inkludert vikarer, har tilstrekkelige norskkunnskaper.

Brukerundersøkelsen viser at foreldrene blir mer og mer fornøyd med våre barnehager og det er veldig bra. Samtidig viser undersøkelsen at det er forskjeller i foresattes tilfredshet både mellom bydelene og mellom barnehager i samme bydel. Det er også for stor variasjon i kvalitet på barnehagene.

Alle barn har rett til å gå i en trygg og god barnehage med rom for både lek og læring. Fremover skal Oslo Høyre jobbe for å utjevne kvalitetsforskjellene mellom barnehagene og samtidig heve kvaliteten i alle. Vi skylder våre barn å ha ambisjoner på deres vegne.

Av Nikolai Astrup, leder Oslo Høyre, og Øystein Sundelin, leder av utdanningskomiteen i Oslo bystyre

Siste nyheter