Besøk hos Finnmark Høyre

Kristin Vinje og Frank Bakke Jensen

Finansbyråd og stortingskandidat, Kristin Vinje besøkte Finnmark Høyre denne helgen.

Sammen med stortingskandidatene, Laila Davidsen og Frank Bakke Jensen fortalte de om Høyres forslag om kommunale videregående skoler. I Oslo har vi ansvaret for opplæringen både i grunnskolen og videregående skole.

– Vi hadde i 2002-2008 et prosjekt i Båtsfjord der kommunen hadde ansvaret for videregående opplæring, sier Frank Bakke Jensen. Jensen er tidligere ordfører i Båtsfjord.

– Prosjektet førte til at andelen elever som fullførte videregående utdanning økte fra 50 til 73 prosent. Jeg mener det var tre hovedgrunner til det. Man så skoleløpet i et 13 års perspektiv og fikk utlignet overgangen fra grunnskole til videregående skole, sier Bakke Jensen.

Bedre samarbeid med næringslivet er bakgrunnen til at Høyre vil ha flere kommunale videregående skoler.

– Det andre er man jobbet tett opp mot næringslivet, og skolen hadde teorien mens næringslivet hadde ansvaret for det praktiske.

– Det tredje er at lærerkollegiet kunne se jobben sin i et 13-årig løp, med motivasjon i forhold til videreutdanning, fag og karriere, sier Bakke Jensen.

– Vi bruker i dag masse energi til å flytte linjer rundt i Finnmark. Da sier vi at de kommunene som vil, kan få overta videregående opplæring, sier Frank Bakke Jensen.

Frank Bakke Jensen ser for seg at både i Hammerfest og Alta kan man ha en slik modell.

– Det vil alltid være slik at det vil kunne fungere noen steder, mens det ikke vil fungere andre steder.

Ordfører Laila Davidsen viser til et stort frafall i videregående skole i Finnmark.

– Jeg tror at en slik modell vil kunne fungere i Alta med det næringslivet vi har her, sier Laila Davidsen.

– Vi har fortsatt et høyt frafall og har ikke klart å gjøre noe med det. I denne modellen er det viktig å understreke at dette ikke vil koste kommunene noe, det følger penger med dette, sier Laila Davidsen.

Kristin Vinje viser til positiv erfaring fra Oslo som både er kommune og fylkeskommune.

– Vi har ansvaret for opplæring både i grunnskolen og i videregående skole, og mener at det er en veldig god idé å se opplæringen under ett, sier Kristin Vinje.

Oslo Høyre ønsker Finnmark Høyre lykke til i valgkampen. Kristin Vinje overrakte Frank Bakke Jensen og Finnmark Høyre et valgkampbidrag under besøket. Vi håper bidraget kommer godt med.

Lykke til!

Les også Høyre tror kommunale videregående skoler kan sikre rekruttering.

Siste nyheter