Birgitte Langballe

Birgitte Langballe

Birgitte Langballe

Jeg vil jobbe for å sikre gode løsninger og bedre fremkommelighet for kollektivtransporten i kort og langt perspektiv, slik at unødvendig biltrafikk minimeres, spesielt i sentrum. Dette innebærer også tilrettelegging for innfartsparkering ved kollektivknutepunktene.

Jeg har jobbet med informasjon og kommunikasjon i ulike bransjer i hele mitt yrkesliv. Jeg har blant annet vært heldig og fått jobbe med områder jeg er spesielt interessert i, som samferdsel, kollektivtransport og kultur.  Sammen med skole er dette områder som engasjerer meg spesielt.

Tilgang til kulturopplevelser i nærmiljøet

Jeg synes også at det er viktig å legge til rette for at barn og unge har tilgang til kulturopplevelser i nærmiljøet og på skolen, slik at de vokser opp med et nært forhold til kulturelle aktiviteter. Jeg tenker spesielt på aktiviteter som medieverksteder, regissørbesøk og egenproduksjon samt for eksempel bruke aktuelle filmer med tilhørende pedagogisk materiale tilpasset ulike fag i skolen.

[framed_box width=»300px» allign=»left»]

Kontakt

Tlf.: 90 99 07 29

E-post: [email protected]

[/framed_box]

Siste nyheter