Ikke imponert av Plan og Bygg

Ine Mari Molteberg-Bøhn

Bjerke Høyre er ikke imponert over Plan og Bygg sin Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Haraldrud.

Plan og Bygg la frem et utkast som medfører en nedgradering av Østre Aker vei til en aveny. Dette foreslår de samtidig som det er vedtatt å nedgradere Trondheimsveien (RV4) og E6.

Omgjøring til en aveny betyr redusert fartsgrense, lengre køer og enda flere mennesker i Groruddalen som blir boende i rød sone.

Uansvarlig

– Å nedgradere Østre Aker vei uten en helhetlig plan for utbedring av kollektivtilbudet og tungtransport over på bane, er helt uansvarlig, sier Ine Mari Molteberg-Bøhn.

Planen har ikke hensyntatt økt trafikk i forbindelse med nytt kjøpesenter på Økern med badeland og utbyggingen av Hovinbyen. Å gjemme seg bak at VPOR ikke er juridisk bindende, holder ikke.

Planen inneholder også vesentlig feil

Det foreslås en veibredde på 14,5 meter som inkluderer 3 meter fortau på begge sider, 2,5 meter til vegetasjon og biltrafikk i begge retninger.

Et enkelt Googlesøk hadde vist prosjektleder at dette er en enveiskjørt vei som ikke er i nærheten av 14,5 meter.

Og man hadde da måttet ta deler av beboernes hager for å realisere disse planene.

Bjerke Høyre fortsetter å følge denne saken.

Faksimile Akers Avis
Faksimile Akers Avis

 

Siste nyheter