Bjerke Høyres 1. kandidat til BU

Toppkandidater Oslo Høyre på valgkampåpning

Ine Mari Molteberg-Bøhn er yrkeskvinne, småbarnsmor og Bjerke Høyres 1. kandidat og BU-lederkandidat

Ine med familie på valgkampåpning
Ine med familie på valgkampåpning

Vi møtte en glad og interessert familie på valgkampåpningen til Oslo høyre i Spikersuppa lørdag 15.8 og benyttet anledningen til å få stille Ine noen spørsmål før hun hastet videre.  

Du stilte opp med hele familien på valgkampåpning, vil det si at du har hele familien bak deg når du satser på å nå det høyeste vervet i bydelen?
Helt klart!
Jeg hadde ikke kunnet bruke så mye tid på møter som dette vervet krever, uten å ha deres støtte. Så håper jeg selvsagt at guttene mine ser verdien av den jobben jeg gjør når de blir eldre, og at de selv ønsker å engasjeres seg for fellesskapet.

Hvordan er det å drive valgkamp i Bydel Bjerke?
Det er kjempegøy!
Kommunevalg er noe som virkelig engasjerer innbyggerne i bydelen.Det handler om det nære og kjente, og det gir meg masse inspirasjon til å jobbe enda hardere for å få blått flertall i bydelen vår.

 Hva er dine viktigste kampsaker for den kommende 4-årsperioden?
Jeg er småbarnsmor og det er naturlig at jeg derfor er veldig opptatt av de yngste i bydelen vår.
Jeg syntes det er flott at Oslo Høyre har fokus på å løfte språknivået i barnehagene, slik at vi kan gi barna våre et godt grunnlag før de begynner på skolen.
Vi har som mål å få like gode barnehager som Oslo skolen har blitt. Vi er en bydel sammensatt av mange bakgrunner, men har klart å få noen av de beste resultatene i Oslo skolen. Vi er også kjent for å ha et meget dyktig barnevern og SALTO samarbeid. Jeg er kjempe stolt av det arbeidet som gjøres og at jeg kan være med på å påvirke det i enda større grad enn vi gjør allerede i dag.

Hvordan vil du kjempe for Høyres saker i bydelsutvalget, det ligger jo fortsatt an til å bli litt rødt dessverre?
Vi kjemper for Høyres synspunkter gjennom det arbeidet vi gjør i komiteene, driftsstyrene og i Bydelsutvalget. Det handler om å gi og ta, særlig i budsjettprosessene våre, men vi klarer stort sett å komme frem til løsninger som jeg er meget stolt av.

Hvor mange mandater tror du Høyre får i bydelsutvalget, i dag har Høyre 4 mandat?
Jeg håper selvsagt på fler enn i dag, helst 5 eller 6 slik at vi sammen med FrP og Venstre, kan få flertall i Bydelsutvalget.

Siste nyheter