Blå klimapolitikk virker

Aftenposten skrev søndag at klimautslippene i Oslo fortsetter å gå ned. Det er gledelig. Skal vi lykkes med å nå klimamålene som er satt i Paris-avtalen, må byene gå foran. Det gode resultatet for 2016 med en reduksjon på 8 % er samtidig et direkte resultat av det forrige, borgerlige byrådets klimapolitikk.

De positive resultatene skyldes en tydelig politisk satsing, som førte til at klimautslippene i Oslo til sammen ble redusert med mer enn 16 % i 2014 og 2015.

Verdens beste kollektivtilbud

Det borgerlige flertallet etablerte i årene fram til 2015 et av verdens beste og mest miljøvennlige kollektivtilbud. Antall kollektivreiser mer enn doblet seg fra 2004 til 2015.

Vi satte inn gass- og hydrogendrevne busser, og med et forpliktende mål om at kollektivtrafikken i Oslo skal være fossilfri innen 2020.

Allerede i 2015 kjørte 150 av bussene i Oslos gater på biogass fra innbyggernes matavfall og kloakk. 

Nyheter - Eirik Lae Solberg er gruppeleder i Høyres bystyregruppe. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Eirik Lae Solberg er gruppeleder i Høyres bystyregruppe. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Kraftig vekst av el-biler

I tillegg etablerte vi et av verdens mest avanserte avfallshåndteringssystemer, faset ut kommunens oljefyrer og byttet ut kommunens egne kjøretøy med el-biler.

Grunnlaget for den kraftige veksten i el-biler i Oslo ble også lagt i disse årene i et samspill mellom lokal og nasjonal politikk.

Resultatet er at 40% av nybilsalget i Oslo i desember 2017 var el-biler.

Den gode utviklingen må fortsette

Det avgjørende nå er at den gode utviklingen fortsetter. Skal det skje må vi gjøre mer.

Nylig foreslo Høyre sammen med miljøstiftelsen Zero å etablere en egen klimaklasse i bomringen for klimavennlige tunge kjøretøy som går på fornybart drivstoff.

Høyre er en pådriver for fossil- og utslippsfri varetransport.

Vi har også fremmet en rekke forslag for å redusere utslippene fra Oslo Havn, elektrifisere fergetilbudet i indre Oslofjord og raskere utplassere solceller på kommunale bygg.

Premierer miljøvennlige valg

Senest i desember fremmet vi forslag om økte bevilgninger til kollektivtrafikken og flere ladestasjoner for el-biler som dessverre ble nedstemt av det røde flertallet i bystyret.

De gode resultatene som de borgerlige partiene oppnådde viser at en miljøpolitikk som premierer miljøvennlige valg og som spiller på lag med innbyggerne gir resultater.

Siste nyheter