Bli kjent med vår politikk

Oslo er byen for alle oss som bor, ferdes eller jobber her. Oslo er vår kommune, det er vår by, og det er vårt hjem.

Oslo er menneskene, det er mangfoldet, og det er mulighetene. Det er de unge, de eldste og de midt imellom.  Vi vil at Oslo skal være en by det er godt å bo og leve i, uansett hvor i byen man bor. Vi vil løse byens utfordringer sammen med innbyggerne. Derfor vil vi i de neste fire årene prioritere kunnskap i skolen og gode oppvekstmiljøerbedre kollektivtrafikkkvalitet og valgfrihet i omsorgen og en by som inkluderer alle.

Se mer om vår politikk her.

 

 

Siste nyheter