Bli medlem av Oslo Høyre

Vil du være med på å bestemme hvem som skal stå på Oslo Høyres liste ved bystyrevalget 2023? Da må du melde deg inn før 25. juli. 22. august – 5. september gjennomfører vi rådgivende uravstemning blant alle medlemmer. Dette vil du ikke gå glipp av! Meld deg inn her. 

Her kan du se navnene til de som ønsker å stå på listen. 
Fra høsten vil du får muligheten til å bli bedre kjent med alle som står på listen via kandidatpresentasjonen. 

Siste nyheter