Blir Holmenkollen Tennis en gjentakende historie, blir det umulig å drive frivillighet i Oslo

Ledende politikere har tatt idrettsildsjeler i hånda og sagt: «Dette fikser vi!». Så går årene, klubbene tærer på egenkapitalen, bruker enorme ressurser på prosjektering og planlegging, og så vipps: Lovnadene forsvinner. Politikken viser sitt stygge ansikt, og går tilbake på løfter og tidligere vedtak. Om historien til Holmenkollen Tennis gjentar seg, så blir det umulig å drive med frivillig arbeid i hovedstaden.

På Bautatomten ved Midtstuen har klubben tidligere fått ja til bygging av et nytt tennisanlegg. Et energiøkonomisk anlegg som ville erstatte 70.000 liter diesel som i dag blir brukt til å varme opp klubbens boble. Det manglet ikke på politisk støtte til prosjektet. Et samlet bystyre sa ja, minus Rødt. Kommunen bevilget penger, og endelig så det ut til at Holmenkollen Tennisklubb (HTK) skulle få tilbake de banene klubben mistet da kommunen bygde nye Holmen skole. Et fantastisk anlegg til glede for tennisglade barn.

Den gang ei. I august i år kom kontrabeskjeden. Arbeiderpartiet gikk på ny i seng med MDG etter valget i 2019. Arbeiderpartiets tilnærming ble snudd opp-ned. Her skulle byrådssamarbeid trumfe enhver tidligere lovnad. Antallet timer brukt på dugnad, frivillig planlegging og kakesalg er sekundært. Det spiller heller ingen rolle at HTK har brukt rundt 5 millioner i planleggingskostnader. Arbeiderpartiet logret. For når MDG ønsker at en tennisklubb skal brenne 70.000 liter diesel, vel da kan ikke Ap lenger stoppe dem. Selverklærte miljøparti og idrettsparti i skjønn forening.

Ap/SV/MDG-byrådet har de siste årene sagt ja til massiv trefelling i Lillomarka, og nedhogging av alle trærne i Olav Vs gate til en pris på 116,5 millioner. Pipen får en helt annen lyd når det er snakk om idrett for barn og unge. Misforstå meg rett. Vi skal ikke drive trefelling over en lav sko. Snarere tvert imot. Byens grønne lunger må tas vare på. Men motsetningen mellom bruk av fri natur og idrettsaktivitet, er på mange måter kunstig. Bautatomten ligger ikke i marka. Det ligger i et skogholt som i dag ikke er spesielt tiltalende å oppholde seg i, og som primært blir brukt som snarvei til t-banen. Et idrettsanlegg her ville kanskje fått flere til å ta turen opp, og benytte seg av alt det fantastiske Oslomarka har å by på.

Så er spørsmålet om denne måten å behandle byens idrettsildsjeler på, er en ny normal for Arbeiderpartiet? HTK er langt i fra den eneste klubben de seneste årene som har fått tommelen opp for å tilrettelegge for idrett, også når det har innebåret felling av et tre eller to. Hva skjer nå med moderniseringen av Grefsenkleiva? Hva skjer med rulleskianleggene på Linderudkollen og Sogn? Hva med kunstgressbanene på Voksenkollen? BMX på Haraløkka? Hva med mulighetene for et stort idrettsløft på Grønmo og Huken? Og hva skjer egentlig med idrettsprosjektene til KFUM og BSK på Ekeberg? Vil disse også få en kontrabeskjed fordi kommunen, som styres av de samme partiene nå som før valget, har snudd 180 grader etter et valg?

Onsdag 18. november skal saken til Holmenkollen Tennisklubb avgjøres i bystyret. Arbeiderpartiet kan fortsatt snu. Dessverre tyder alt på at det eneste de vil snu er ryggen i idrettens retning.

Siste nyheter