Borgerlig budsjettenighet i Bystyret

Oslo Rådhus

Under bystyremøtet 11. desember stemte de fire borgerlige partiene i Bystyret sammen om budsjettet for 2015.

Etter at forhandlingene med Fremskrittspartiet ikke førte frem til en helhetlig avtale var det knyttet noe spenning til gjennomføringen av møtet, men også i år klarte man å komme til enighet på borgerlig side.

–Enigheten gir noen påplussinger til et godt budsjett, blant annet gjennom at vi styrker eldreomsorgen, realiserer flere idrettsanlegg over hele byen og det er noen målrettede tiltak for Groruddalen, sier gruppeleder Øystein Sundelin.

Styrking av bydelene og eldreomsorgen
Oslo kommune er inne i periode med historiske høye investeringer på bl.a. skolebygg for å møte befolkningsveksten noe som fører til stramme budsjettrammer også for bydelene. Bydelene får tilført flere friske midler som følge av Byrådets tilleggsinnstilling og enigheten mellom de borgerlige partiene.

Til sammen bevilges det over 100 millioner kroner mer til hjemmetjenesten, flere sykehjemsplasser og kvalitetsheving i eldreomsorgen.

Mer til idretten over hele byen
Den borgerlige budsjettenigheten gir et løft til idretten over hele byen. Vi skal rehabilitere 5 kunstgressbaner på Røa, Grei, Bøler, Årvoll og Jesperud.

I tillegg fullfinansierer vi Åsland skytebane som er svært gledelig for fremtiden til skytesporten i Oslo. Nordstrand skytterlag har stått uten egen bane siden Prinsdal skytebane stengte for flere år siden.

Det er også funnet midler til å bygge Voldsløkka landhockeybane i løpet av perioden og til å fortsette arbeidet med idrettspark på Mortensrud og nye Jordal Amfi. Det er også satt av 15 millioner til å sikre drift på Manglerud bad.

Groruddalen får mer
Mange i Groruddalen kan glede seg over påplussinger som er gjort i enigheten. Det er satt av 2 millioner til utvidet åpningstid på biblioteksfilialene på Rommen, Nordtvedt og Bjerke. Vestli IL får 6 millioner til rehabilitering av kunstgresset på Jesperud og Byrådet skal innen sommeren 2015 fremme sak om valg av konsept for Stovner bad.

I tillegg bevilges det 3 millioner til ridestallen på Øvre Fossum Gård og 3,5 millioner til Linderud flerbrukshall. Det settes også av 2 millioner til videre prosjektering av Grorudhallen.

Frivilligheten får støtte
En rekke frivillige organisasjoner innenfor rusomsorg, kultur, idrett og integrering får tilskudd som følge av enigheten.

Dette gjelder blant annet Fransiscushjelpen, Frelsesarmeen (jobben), Fontenehuset Øst, Operasjon ved, barne- og ungdomssenteret på Holmlia, Mortensrud og Groruddalen kontaktsenter og Alna ridesenter.

Siste nyheter