Borgerlig enighet om Oslos budsjett for 2014

Oslo rådhus

Borgerlig enighet.

Byrådspartiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti ble onsdag denne uken enige med Fremskrittspartiet om en helhetlig budsjettavtale for Oslos budsjett for 2014.

– Hovedprioriteringen i byrådets budsjettforslag er å bygge byen for fremtiden. Byens sterke vekst gjør at vi prioriterer kommunens kjerneoppgaver samtidig som vi investerer tungt i skoler, barnehager og kollektivtrafikk. Vi videreutvikler brukerorienterte tjenester og et mer varierende tilbud til byens eldre. Vi er glade for å ha kommet til enighet med FrP om en helhetlig avtale, en enighet som føyer seg inn i den solide tradisjonen med borgerlig budsjettsamarbeid i Oslo, sier Høyres gruppeleder Øystein Sundelin.

Økt budsjett

Budsjettforliket innbærer en økning på 115 millioner i bydelenes rammer for 2014, med en særlig innretning mot eldreomsorgen. Prisene på sykehjemsplasser reduseres og det settes inn økte bevilninger til eldresentre og hjemmetjenesten. Dette fører også til en generell forbedring av bydelenes økonomiske handlingsfrihet.

Avtalen inneholder også en ambisiøs pakke til idretten på 326,5 millioner i løpet av økonomiplanperioden 2014-17, blant annet full utbygging av ishall og flerbrukshall på Frogner stadion, utskifting av nedslitte kunstgressdekker på Holmlia, Rustad, Valle og Heming, tilskudd til Bygdøyhallen og Linderudkollen skistadion.

I tillegg inneholder avtalen en rekke tildelinger til velferdsorganisasjoner og fritidsklubber som barne og ungdomssenterer på Holmlia og ressursenteret på Mortensrud og Groruddalen.

Les selve avtalen mellom de fire partiene.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Høyres gruppeleder Øystein Sundelin, mob: 97187062

Venstres gruppeleder Toril Berge, mob: 93 42 70 82

Frps gruppeleder Carl I. Hagen, mob: 93 06 36 22

KrFs gruppeleder Erik Lunde, mob: 97 12 77 30


Foto: colourbox.com

Siste nyheter