Brukermøte for mottagere av hjemmetjenester

Vellykket brukermøte

26. november inviterte Tilsynsurvalg for hjemmetjenester til brukermøte i BU-salen.

Tekst: Lene Haug /Hans M. Borge/ Foto: Hans M. Borge

 

Tilsynsutvalget for hjemmetjenestene i Frogner bydel inviterte til møte med brukerne. Siden tilsynsutvalget ikke går hjem til folk er man avhengige v tilbakemeldinger på denne måte. For å sikre at de fremmøtte skulle få komme til orde har man delt opp bydelen i 2 og 2 områder.  Nå gjaldt det Bygdøy, Gimle og Uranienborg.

Brann og velferdstekonologi

Leder av tilsynsutvalget – Høyres Tommy Gilen ønsket velkommen og satte noen regler for møtet før han ga ordet til Alexander fra Brannvesenet. Mottagere av hjemmehjelp topper dessverre statistikken for brannskader – noen ganger med fatalt resultat. Alexander orienterte om enkle tiltak og hva som er tilgjengelig av «dingser» – kalt «velferdsteknologi» fra Hjelpemiddelsentralen og privat anskaffelse.

Roger K. Holmen  – ny leder for hjemmetjenestene – orienterte om planer for å forbedre tjenestene før tjenestelederne orienterte om sine fagfelt.

Så slapp «salen» til. Det generelle inntrykket er tilfredshet med de som kommer hjem til brukerne. Flinke og dedikerte mennesker.

Men det er utfordringer:

Spesielt der Bydelen gjør jobben kommer det mange forskjellige. Det går mye tid til å forklare hva som skal gjøres. Dessuten er det vanskelig å komme i kontakt med bydelen på telefon. Dette er dessverre en gammel utfordring. Kjent også fra pressen og et tidligere brukermøte. Bydelens folk jobber aktivt med å forbedre dette.

Roger K. Holmen som kommer fra Ullern bydel har planer om å gjennomføre en del spennende endringer i tjenestene og dette var populært hos de fremmøtte.

Les mer om tilsynsutvalgene i Frogner bydel

Du finner flere bilder fra møtet her

 

Siste nyheter