Carl-Henrik Bastiansen

Carl-Henrik Basitansen

Carl-Henrik Bastiansen

Født: 1982.
Yrke: Politisk rådgiver.

God økonomistyring viktig

Oslo vokser i rekordfart, og vi har derfor stramme budsjetter. For å kunne opprettholde et godt og variert tjenestetilbud for alle som bor i bydelen, unge som eldre, må vi evne å tenke nytt og kreativt.

Mye flott frivillighet – og vi må motivere andre

Frivillighetsarbeidet som gjennomføres i hele bydelen er ingenting mindre enn utrolig, og vi må derfor styrke samarbeidet mellom det offentlige og de ideelle. Dette bør gjøres ved å styrke frivillighetssentralene våre, og motivere enda flere til å litt mer for andre.

Barnehager – en utfordring

Snu hver stein i arbeidet med å finne egnede tomter til barnehagebygging i bydelen. Vi må søke muligheter til å skaffe alle våre barn barnehageplass, uten at vi skal bygge ned de kjære grøntområdene vi har i vårt flotte område.

[framed_box width=»300px» align=»left»]

Kontakt

E-post: [email protected]hotmail.com

Sosiale medier

Facebook

[/framed_box]

Siste nyheter