Bygg ny Refstad skole nå!

Refstad skole

Hele høsten 2018 har elevene på Refstad skole blitt busset til Bredtvet skole, en skole som ikke var tilpasset som barneskole. Mange endringer gjøres der for tilpasning til at den kan brukes som barneskole, samtidig som barna bruker skolen.

Refstad skole er stengt pga omfattende problemer med bygningsstrukturen. En reparasjon vil sannsynligvis bare bli dyr og skolen må allikevel rives om få år. Det er derfor mye bedre å rive skolen nå og bygge ny skole med skikkelig kvalitet denne gangen.

Det er viktig at dette blir formidlet til elever, ansatte og foreldre så fort som mulig, vi trenger ingen utsettelser og lange konsulentrapporter for å gjøre det!

Du kan også støtte saken her: https://minsak.no/sak/1648

 

Siste nyheter