Byrådet bryter 30 års enighet om nye kollektiv- og veisatsinger

Byrådet bryter 30 års enighet om nye kollektiv- og veisatsinger

Dette er en trist dag for alle som er opptatt av at Oslo skal ha ren luft og et miljøvennlig og godt kollektivsystem. Over 30 års tverrpolitisk enighet om de store kollektiv- og veiprosjektene i Oslo-området er over.

Det er fordi byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiet har prioritert enighet med fløypartier fremfor å sikre tverrpolitisk enighet med Høyre.

– Akkurat nå er jeg mest bekymret for finansieringen og byggingen av Fornebubanen og prosessen med å bygge en ny t-banetunnel gjennom sentrum som Oslo trenger. Her må byrådslederen rydde opp i egne rekker. Arbeiderpartiet er i ferd med å sabotere en over 30 år lang suksesshistorie som har gitt mindre forurensning, bedre kollektivtrafikk og en grønnere by, sier Nicolai Øyen Langfeldt, som forhandler på vegne av Oslo Høyre og er Høyres talsperson for miljø og samferdsel i Oslo.

I 2016 undertegnet alle partene på at E18 skulle bygges fra Lysaker til Drengsrud i Asker, uten at man var enige om hvordan utbyggingen vest for Strand konkret skulle gjennomføres. Dette er forankret i Oslo bystyre og Akershus fylkesting. Stortinget har forholdt seg til enigheten mellom Oslo og Akershus når de har fattet sine vedtak. Nå har Arbeiderpartiet snudd.

– Høyre er de første til å beklage at det er brudd, og vi frykter for konsekvensene, men vi forstår statens forhandlingsleder godt. Jeg opplever at både staten og Høyre har vært villige til å strekke seg langt for å få til en ny enighet, men de rødgrønne med Arbeiderpartiet i spissen har i realiteten ikke vist reell forhandlingvilje. Det overrasker meg siden Raymond Johansen for bare to måneder siden sa rett ut at veien må bygges. Nå må han umiddelbart ta et initiativ overfor staten slik at vi kan gjenoppta forhandlingene, men på en langt mer konstruktiv måte, sier Langfeldt.

Den tverrpolitiske enigheten mellom Oslo og Akershus gjennom over 30 år sikret hovedstadsregionen en rekke helt avgjørende prosjekter. Avtalene har sørget for fjerne støy og støv og lagt grunnen for byutvikling i for eksempel Bjørvika, og Hasle/Løren-området.

Kollektivtiltak (utvalg)

 • Kolsåsbanen (fullført i 2014)
 • Oppgradering av Lambertseterbanen (fullført)
 • Oppgradering av Østensjøbanen (fullført april 2016)
 • Lørenbanen (med ny Løren stasjon (fullført april 2016)
 • Oppgradering av trikkenettet, blant annet Vogts gate og Prinsens gate (fullført 2017)
 • 189 nye T-bane-vogner
 • T-baneringen med Nydalen og Storo stasjoner
 • 5 mimnutters rute på Oslotrikken
 • 7,5 minutters rute på Grorud-, Furuset, Lambertseter og Røabanen
 • Kollektivfelt, oppgradering av holdeplasser og knutepunkt
 • Flere bussavganger
 • Forbedret kollektivtilbud i Lørenskog. Her vurderes forlengelse av Furusetbanen til Akershus universitetssykehus (Ahus-banen).

Veiprosjekter (utvalg)

 • E6 Assurtjern-Vinterbro (åpnet 2009)
 • E16 Wøyen-Bjørum (åpnet 2009)
 • E16 Sandvika-Wøyen (åpnet 2019)
 • E18 Festningstunnelen (åpnet 1990)
 • Ring 3 Løren-tunnelen
 • E18 Bjørvika (Operatunnelen åpnet 2010, gatenettet på overflaten ferdig 2015)
 • Rv 150/Ring 3 Ulvensplitten-Sinsen (ferdig 2015)
 • Rv 22 Fetsund-Lillestrøm (åpnet 2015)
 • Oppgradering av Bogstadveien (ferdigstilt 2014)

Kilde lister: Wikipedia

Siste nyheter