Byrådet kutter i Osloskolen og nedprioriterer kollektiv

Selv om kommunen har større inntekter enn noen gang tidligere, kutter Raymond Johansens byråd i flere viktige satsinger. Foto: Ben Olsen Johnsgård.

Det røde byrådet har i dag lagt frem sitt forslag til 2018-budsjett for Oslo kommune. Selv om kommunen har større inntekter enn noen gang tidligere, kutter Raymond Johansens byråd i flere viktige satsinger.

– Aldri før har Oslo kommune hatt mer penger å investere i å skape tjenester til byens innbyggere, og det er særlig på grunn av rekordhøye statlige overføringer fra en Oslo-vennlig borgerlig regjering. Det​ ​er​ også ​en​ ​positiv​ ​utvikling​ ​i​ ​norsk​ ​økonomi​, som igjen ​øker​ ​skatteinntektene​ ​til​ ​Oslo kommune. Likevel ser vi at byrådet bestående av Arbeiderpartiet, MDG og SV kutter på en rekke viktige områder, sier nestleder av finanskomiteen, Øystein Sundelin

Nyheter - Øystein Sundelin er nestleder av finanskomiteen. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Øystein Sundelin er nestleder av finanskomiteen. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Skolen er budsjett-taperen

Osloskolen er budsjett-taperen i byrådets budsjett, og får et kutt på over 40 millioner kroner. De store midlene brukes på barnehage og AKS på bekostning av skole:

  • Byrådet kutter Oslo kommunes satsing på tidlig innsats i skolen med 20 millioner kroner, og begrunner dette med at staten bevilger 20 millioner til tidlig innsats i Oslo.
  • Byrådet prioriterer ikke å kompensere for elevenes bakgrunn, men kutter i stedet hele tiltakspakken for sosial mobilitet på 5 millioner.
  • Byrådet bryter sitt eget løfte om 200 nye lærere i tillegg til de ekstra lærerne staten bevilger penger til. Byrådet setter nå kun av midler til 130 nye lærere fra kommunens budsjett.

Oslo Høyres skolepolitiske talsperson, Saida Begum, er skuffet over at skolen for andre år på rad er byrådets budsjett-taper.

Nyheter - Saida Begum er Høyres fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Saida Begum er Høyres fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen. Foto: Oslo kommune / Sturlason

– Et kutt på 41 millioner kroner, i tillegg til et uspesifisert rammekutt på 25 millioner, er penger som kunne ha gått til å styrke Osloskolen. I stedet ser vi at byrådet nedprioriterer elevenes læring, sier Begum.

– For eksempel var de statlige midlene på 20 millioner kroner til tidlig innsats ment å komme i tillegg til kommunens eksisterende bevilgning. Når byrådet tar imot 20 millioner med den ene hånden og kutter 20 millioner med den andre, så innebærer ikke det noen styrket satsing på tidlig innsats. Her er det skolebarna som blir taperne, understreker Begum.

Nedprioriterer klimamål, kollektiv og sykkelveier

Byrådet har tidligere hatt kollektivtransport og sykkelveier som sine hovedsaker. Høyres gruppeleder og leder for Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, Eirik Lae Solberg, mener dette budsjettet viser at disse områdene likevel blir nedprioritert av byrådet:

Nyheter - Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder. Foto: Oslo kommune / Sturlason

  • Andelen av budsjettet som brukes på miljø- og samferdselsområdet går ned fra 7,6 % i 2017 til 6,2 % i 2018.
  • Når kommunen nå har høyere inntekter enn noen gang før, er det overraskende at byrådet ikke prioriterer kollektivtrafikken høyere. Kun 10 millioner kroner settes av til økt kollektiv-kapasitet neste år.
  • Byrådet forskyver utbyggingen av sykkelveier når investeringene reduseres med 80 millioner kroner allerede neste år, 50 millioner i 2019 og 60 millioner i 2020. Dette betyr at byrådet kutter 130 millioner i sykkelprosjektet de neste årene.

– Dette budsjettet viser at det røde byrådet ikke evner å bruke det økte økonomiske handlingsrommet på en god måte. Kollektivtransport og skole er blant områdene som blir nedprioritert. I stedet prioriterer byrådet nå for eksempel 1600 millioner kroner til tomtekjøp, fortetting og ekspropriering av private eiendommer. Høyre mener dette ikke er en god prioritering. Tvert om ønsker vi å styrke satsingen på blant annet skole, kollektiv og rusomsorg, avslutter Lae Solberg.

Siste nyheter