Byrådet lar småbarnsforeldre betale prisen

Byrådet lar småbarnsforeldre betale prisen

For Høyre gir det derfor ikke mening å stenge drivende dyktige motiverte ansatte og ledere ute fra dugnaden bare fordi de jobber for et firma som har spesialisert seg på å drive barnehager, og ikke er kommunalt ansatt.

Nyheter - Saida Begum - Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Saida Begum - Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

«Vi har gått rundt her med barnevogna og gledet oss til åpningen, men har etter hvert forstått at vår barnehage, selv om den er klar til bruk, ikke vil bli tatt i bruk. Det er latterlig og meningsløst». Det sa Wenche-Helen Jenssen til VG da avisen besøkte den nybygde, men tomme barnehagen på Økern i Oslo i starten av april. Jenssen, hennes samboer og Casper på ett år er brikker i et uverdig politisk spill.

I Oslo er det om lag 37.000 hjerteknusere som daglig leveres og hentes i byens over 720 barnehager. De fleste i en som drives av Oslo kommune. Høyre har, satt på spissen, bare én ambisjon på vegne av barna, og det er at alle skal ha det best tenkelige barnehagetilbudet. Siden det er like mange barnehagebarn i Oslo som det er innbyggere i Tromsø står vi foran en formidabel oppgave.

For Høyre gir det derfor ikke mening å stenge drivende dyktige motiverte ansatte og ledere ute fra dugnaden bare fordi de jobber for et firma som har spesialisert seg på å drive barnehager, og ikke er kommunalt ansatt.

Slippe alle gode krefter til

Høyre vil slippe alle gode krefter til og går til valg på å finansiere en omfattende oppussing av barnehager som begynner å bli slitne, og gi ledere og styrere bedre lederutdanning. Vi vil også at minst halvparten av de ansatte skal ha pedagogisk utdannelse, men det aller viktigste er barna. De skal selvsagt trives, men alle vet at barn er nysgjerrige og lærer i en rasende fart.

Ved flere Osloskoler snakker 9 av 10 førsteklassinger så dårlig norsk at de ikke kan følge undervisningen når de stiller opp utenfor klasserommet for aller første gang. Nesten alle har gått i barnehage. Da sier det det selv at barnehagene både kan og bør gjøre mer for at barna skal lære seg norsk før de starter på skolen. Det kan gjøres på flere måter, blant annet ved å stille strengere krav til norskkunnskapene til ansatte, men også ved at barnehagene gjennom lek har en mer systematisk måte å lære barna norsk på.

Kapasiteten og kvaliteten på barnehagetilbudet

Casper på Økern er ikke den eneste som venter utålmodig på barnehageplass i denne delen av byen. Det bygges boliger så det knaker, og området fylles opp av barnefamilier. Det har politikerne i Oslo visst i mange år. Derfor ble det allerede i 2013 vedtatt at Caspers barnehage skulle bygges. I mars sto 1311 barn på venteliste til barnehageplass ved 5 barnehager i området. Den eneste årsaken til Raymond Johansen & Co ikke vil gi denne barnehagen tilskudd til drift slik at de kan åpne og fylles av lekende og nysgjerrige barn er at den eies av barnehagefirmaet Espira med hovedkontor i Kopervik.

Dagens byråd er dessverre så opptatt av å stenge noen av landets flinkeste folk ute fra den nødvendige barnehagedugnaden at det går ut over både kapasiteten og kvaliteten på tilbudet. Årsaken til at byrådet kan ture frem med sin urettferdige praksis er at Oslo kommune er ett opptaksområde.

Så lenge Oslo som helhet kan vise til at kommunen har full barnehagedekning kan byrådet nekte private å starte barnehager i en del av byen med skrikende behov, mens det er ledige plasser andre steder. Det hjelper Casper og 1310 andre barn i Økernområdet fint lite. Da er det kanskje ikke så rart at hans foresatte mener situasjonen er «latterlig og meningsløs.»

Innlegget ble først publisert i Dagsavisen 23/4-19.

Siste nyheter