Byrådet nedprioriterer Oslos samferdelsutfordringer

Byrådet bryter samferdselsavtalen

Byrådet setter bygging av fremtidige kollektiv- og samferdselsprosjekter i Oslo-regionen i fare.

Nyheter - Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

Helt siden bomringen ble tatt i bruk i 1990 har det vært bred tverrpolitisk enighet om helt nødvendige kollektiv- og samferdselsprosjektene i Oslo og Akershus. Dette er en enighet som har vært bra for alle i Oslo-området. Bare i løpet av de siste årene er T-baneringen og Lørenbanen bygget, mens Holmenkollbanen og Kolsåsbanen har fått metrostandard. Alle T-banetog er nye og det er bestilt nye trikker. I tillegg er E18 gjennom Oslo sentrum lagt i tunnel, og Bispelokket som var Norges mest trafikkerte veikryss revet. Alle er viktige kollektiv- og samferdselsprosjekter som har tatt Oslo i en grønnere retning og åpnet for miljøvennlig byutvikling både i Oslo sentrum og boligområdene. Dette hadde ikke vært mulig uten bred politisk enighet i Oslo og Akershus om de ulike prosjektene.

Samferdselspolitikken har blitt utformet i forpliktende samarbeid mellom Høyre, Ap og sentrumspartiene. Det har tjent Oslo godt. Men Ap i byråd har nå forlatt denne nesten 30 år lange samarbeidslinjen og i stedet gitt MDG avgjørende innflytelse på samferdselspolitikken. Byrådet har handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for de neste fire årene ikke fulgt opp den avtalefestede enigheten fra 2016 om at Røatunnelen skal igangsettes og finansieres senest fra 2020.

Ikke lenger grunnlag for en tverrpolitisk avtale.

– Oslopakke 3-avtalen er et skjørt kompromiss basert på at alle parter har gitt og tatt. Det er ikke en buffet som byrådet fritt kan forsyne seg av. Røa-tunnelen er avtalefestet igangsatt og finansiert fra 2020. Når byrådspartiene skyver igangsetting og finansiering av dette prosjektet ut i det uvisse til etter 2023 en gang er det et klart brudd på avtalen byrådspartiene også undertegnet på. Det kan vi ikke godta, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg som også er leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

Høyre, Venstre og KrF har fremmet forslag om at handlingsplanen sendes tilbake til byrådet, men inviterer byrådslederen og samferdselsbyråden til et møte med mål om å bli enige om følge opp hele avtalen, inkludert Røa-tunnelen slik at et revidert handlingsprogram kan vedtas med et bredt tverrpolitisk flertall i bystyremøtet 19. juni.

– Det er svært alvorlig at byrådet ikke følger opp avtalen. Hvis Høyre ikke lenger kan stole på at Ap-byrådet følger opp det vi er blitt enige om er det ikke lenger være grunnlag for en tverrpolitisk avtale. For å ikke sette de viktige kollektiv- og samferdselsprosjektene i byen i fare, inviterer Høyre byrådslederen og samferdselsbyråden til å raskt sette seg ned sammen med Høyre og Venstre slik at vi så snart som mulig får på plass et handlingsprogram i tråd med avtalen og til beste for byen, sier Lae Solberg videre.

Siste nyheter