–Byrådet ofrer grønne lunger uten grunn

–Byrådet ofrer grønne lunger uten grunn

Verdifulle friområder er de største taperne når byrådet med støtte fra Rødt tvinger gjennom en forhastet og dårlig løsning for nytt vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen.

Det rødgrønne byrådet har lagt frem en plan for å pumpe vann fra Holsfjorden via tunnel til Huseby, bygge et vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen og en vanntunnel videre inn mot Mølleparken ved Grünerløkka. Årsaken er at Oslo skal ha en ny drikkevannskilde klar innen 2028.

Ingen er imot bedre vannforsyning til Oslo, men byrådets plan er forhastet, mangler gode alternativer og tar ikke hensyn til gode innspill fra innbyggere og velforeninger. Oslo risikerer å miste verdifulle friområder ved Huseby og Sollerudstranda. I tillegg vil masseuttak fra tunnelene og en byggeperiode på over 7 år utsette mange innbyggere for betydelig støy- og luftforurensing.

Høyre ønsket å strekke ut en hånd til byrådspartiene for å finne gode lokale løsninger for dette enorme prosjektet. Byrådets plan er omfattende, og Høyre er enig i mye, men langt fra alt. Høyre vil ikke at det skal bygges et kontor for administrasjon og drift på Husebyjordet når det for eksempel finnes alternativer på den gamle Statnett-tomta.

Høyre vil ikke grave ut en overløpstunnel ned til Sollerudstranda når det finnes løsninger som kan lede vann til Lysakerelva.

Høyre vil ikke legge opp til store masseuttak med tungtrafikk i boligområder når man heller kan frakte masser direkte ut på Ring 3.

Våre forslag vil sikre at byggearbeidene for vannbehandlingsanlegget og vanntunneler kan starte som planlagt, samtidig som plassering av driftsbygning og overløpstunnel legges slik at friområder vernes og boligområder i større grad skjermes for støy- og luftforurensing.

Da Høyre i sin tid stemte for at den amerikanske ambassaden skulle bygges ved Makrellbekken t-banestasjon, lovte vi at vernet av gjenværende friareal skulle styrkes. Det er et løfte vi akter å holde. En av Arbeiderpartiets hovedsaker før valget i 2005 var; «Ta vare på Husebyskogen – for evigheten.» Bare 14 år senere beviser Arbeiderpartiet at ikke er til å stole på når de nå får støtte av SV, Miljøpartiet og Rødt for sine planer. Som plaster på såret foreslår byrådet såkalte avbøtende tiltak som jevnlige dialogmøter med naboer, skoler og barnehager. Ingen dialogmøter erstatter friområder som bygges ned. Det er elendig politisk håndverk av byrådet å ikke gi klare føringer til etatene om at friområder og boligmiljøer skal vernes.

Neste sommer er det dessuten fire år siden Mattilsynet mistet tålmodigheten med Oslo og varslet byrådet om at det ville vanke dagbøter om de ikke fikk fart på planleggingsarbeidet. Når saken nå endelig skal behandles i bystyret, er tiden knapp, men ikke så knapp at det ikke hadde vært mulig å finne bedre løsninger. Dessverre er ikke dette byrådet interessert i å lytte til gode forslag fra naboer, velforeninger og politiske motstandere. De vil heller dundre gjennom sitt eget forslag. Bare fordi de kan. Det taper alle på.

Innlegget ble første publisert i Akersposten 12.11

Siste nyheter