Byrådet bruker ikke pengene på de store oppgavene

Byrådet har lagt fram sitt budsjettforslag for Oslo kommune 2020. Dette er et budsjett preget av idètørke, som ikke svarer på de store utfordringene Oslo står overfor.

Høyre mener Oslo nå trenger storsatsinger på skole og kollektivtrafikk. I stedet svarer byrådet med null i friske midler til grunnskolen, bare 2 mill friske kroner til kollektivtrafikken, mens de velger å bruke 27 mill kr til å rekommunalisere de privatdrevne sykehjemmene, som beboerne og de pårørende er så fornøyd med.

Nyheter - Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

Eirik Lae Solberg. Foto: CF-Wesenberg

– Mange barne- og ungdomsskoler får fortsatt for lite penger og sliter med økonomien. Dette budsjettet endrer ikke på det. Byrådet bruker ikke en eneste krone mer på grunnskolen, til tross for at handlingsrommet er økt med 700 millioner kroner, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg i Oslo Høyres bystyregruppe.

Og det er ikke den store satsingen på de eldre elevene heller. Tallene viser at det er færre som består videregående skole i Oslo nå enn før og byrådet svarer med Det er litt over 2 kroner pr. elev pr. dag.

Mer grått enn grønt

– Det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å kutte utslipp og få renere luft i Oslo er å styrke kollektivtrafikken. Det nesten ikke til å tro at av handlingsrommet som byrådet har på 700 millioner kroner, så setter de bare av 2 millioner kroner til å styrke kollektivtrafikken neste år. Vi ser byrådspartiene snakker om andre tall i sosiale medier, men det er bare talltriksing med penger som er bevilget tidligere.  Budsjettet er mer grått enn grønt, sier Lae Solberg.

– Høyre vil styrke kollektivtrafikken betydelig, etablere flere ladeplasser for elbiler og ta initiativ til å bygge et plastgjenvinningsanlegg i Oslo-området. Dette er miljø- og klimatiltak som vil ha effekt, legger han til.

Det bekymrer oss at byrådet ikke har noen gode ideer for hvordan Oslo kan bruke pengene smartere, men tvert imot skyver store budsjettkutt i bydelenes tjenester foran seg og legger opp til 624 mill kr i kutt i 2023.

Kutter i fritidsklubbene

Byrådet har noen helt meningsløst usosiale kutt, som for eksempel 26 mill kroner mindre til yrkesrettet norskopplæring, et viktig tiltak for at flere skal komme  i jobb.

De kutter også 8 mill kr til fritidsklubber og ungdomstiltak, i en by der ungdomskriminaliteten har økt med 50% de siste fire årene.

Flere må betale eiendomsskatt

Regjeringen har endret verdsettingsreglene som  som ligger til grunn for innkreving av eiendomskatt.  Det gir i utgangspunktet en skattelettelse for alle som betaler eiendomsskatt i Oslo. Dette utgjør lite i tapte inntekter for kommunen, men kan være mye penger for den som må betale eiendomsskatten. I stedet for å la innbyggerne beholde skattelettelsen fra regjeringen reduserer byrådet bunnfradraget for boligeiere i Oslo fra 4,6 millioner kroner til 4,0 millioner kroner. Dermed motvirker de lettelsene fra regjeringen.  Samtidig legger byrådet til grunn en prisvekst på boliger på 0% i 2019 og de neste to årene. Det er selvfølgelig helt urealistisk. Siden høyere boligpriser gir høyere eiendomsskatt to år etter, er dette i virkeligheten en dårlig skjult økning i eiendomsskatten fra 2021. Det er også et dramatisk løftebrudd fra byrådslederen som i valgkampen lovet at bunnfradraget ikke skulle røres. Siden han på det tidspunktet visste at byrådet ville redusere bunnfradraget må han bevist ha ført velgerne bak lyset.

– Høyre advarer mot  at stadig flere vil måtte betale eiendomsskatt, og betale stadig mer, sier Eirik Lae Solberg.

Høyre vil styrke satsingen på kollektivtrafikk og miljø, skole, norskopplæring og fritidstilbud for ungdom og kutte eiendomsskatten, sier Erik Lae Solberg.

Siste nyheter