Frogner Bydelsutvalg fikk Sykehjemsetaten til å snu i skiltsaken

Frogner Bydelsutvalg sendte for noen uker siden et brev til Byrådet og krevde åpenhet i helsetjenestene. Sykehjems-etaten hadde nemlig gitt beskjed om at alle private drivere av sykehjem skulle fjerne alle skilt med deres navn. Vi regner med at dette var etter instruks fra Byrådsavdelingen. Se sak nedenfor denne. Brevet kom etter forslag fra Høyre og ble vedtatt med stemmene fra Høyre, Frp og Venstre. Arbeiderpartiet og MDG stemte pliktskyldigst i mot.

Nå har Byrådet snudd helt om i denne saken og tydeligvis instruert Sykehjems-etaten .  Her er brevet til Frogner Bydel fra Bydelsavdelingen .  De har sendt dette brevet til de berørte sykehjemmene om at de allikevel ikke skulle fjerne skiltene. (Dette brevet er sendt fra Sykehjems-etaten.)

Med henvisning til at det første brevet kunne misforstås.

 

Siste nyheter