Byrådet vil skrote fritt skolevalg

Utvalget som har sett på alternativer til det frie skolevalget vi har i dag har ikke funnet en alternativ inntaksmodell til Oslos videregående skoler de vil anbefale.  – Det er overraskende at de er så tvetydige i sin konklusjon, sier gruppeleder Øystein Sundelin. 

Det byrådsoppnevnte utvalget som det siste året har jobbet med å finne ut hvilket inntakssystem Oslo skal ha til sine videregående skoler, har nå lagt fram sin rapport. Utvalgets flertall anbefaler at to alternative inntakssystem utredes videre. Det ene er en justert versjon av dagens frie skolevalg, men bare om man finner en modell som bedre demper segregeringen. Det andre alternativet er en såkalt progresjonsmodell der elevenes innsats skal belønnes høyere enn karakterene gjennom ungdomsskolen. Det foreligger ingen forskning på hvordan et slikt inntakssystem vil fungere i praksis fordi det ikke er i bruk noe sted i verden.

Det mest overraskende er at utvalget ikke klarer å peke på en bestemt modell fordi de finner så mange feil og mangler ved de andre modellene de har utredet, sier Sundelin til NRK.

Ingen inntaksordning er helt perfekt. Dagens frie skolevalg har også sine mangler, fordi det skaper segregering mellom skolene, mener utvalget. Fra opptaket til skoleåret 2018/19 kom nesten 87 % av søkerne til Vg1 inn på det studieprogrammet de hadde som førsteønske, mens 2,8 prosent (156 elever) ikke kom inn på en skole de hadde ønsket seg til og derfor ble vilkårlig plassert på en skole med ledig kapasitet.

Vi har mye arbeid som gjenstår når det gjelder integrering i Oslo, men det er ikke gitt at det er det frie skolevalget som skal ofres for å prøve å bøte på litt av de utfordringene vi står overfor når det kommer til segregering i Oslo, sier Sundelin.

Byrådet sier de ikke har konkludert, og vil bruke god tid til å utrede alternativene. Etter planen vil de legge frem en sak for bystyret våren 2021.

Det virker på meg som om det eneste byrådet har konkludert med er at dagens frie skolevalg ikke skal videreføres, og peker mot den uprøvde progresjonsbaserte modellen som åpner for taktikkeri fra elevene. Jeg mener det er en dårlig idé å innføre et inntakssystem som premierer de som med vilje presterer dårlig på starten av ungdomsskolen for å kunne vise god faglig utvikling frem til tiende, på bekostning av de som jobber jevnt og godt gjennom hele skoleløpet. Et stort ubesvart spørsmål er også hvor mange som heller vil velge private videregående skoler når de opplever at valgfriheten reduseres, avslutter gruppeleder Sundelin.

Siste nyheter