Byutvikling for morgendagens bydel

Frogner Høyres program 2015-2019

Kapittel 5:

Byutvikling for morgendagens bydel

[divider_line]Alle bilder i Frogner Høyres program: Hans Kristian Thorbjørnsen og David Ådalen[divider_line]

    [divider_line]   

Filipstad og Majorstuen er to store og viktige områder som skal utvikles i bydelen vår. Frogner Høyre skal være pådrivere for å sikre innbyggernes involvering, slik at byutviklingen tar hensyn til lokalbefolkningen.

Frogner har Norges mest besøkte turistattraksjon. Frognerparken med Vigelandsanlegget har over 1 million besøkende i året. På Bygdøy finner vi mange godt besøkte turistattraksjoner med flere store museer. Bogstadveien med sine butikker og kaféer får også mye besøk av turister.

Trafikksituasjonen i bydelen er krevende. Frogner har mye gjennomfartstrafikk til andre bydeler. Frogner Høyre vil jobbe aktivt for å redusere trafikkbelastningen i bydelen.

Vi forplikter oss til:Frogner er en maritim bydel - Frogner Høyre vil sikre det maritime miljøet i bydelen

Frogner er en maritim bydel med lang kystlinje og Frogner Høyre vil jobbe for at bydelen bevarer og utvikler ro-, padle- og seilemiljøene i bydelen.

Nye byutviklingsgrep skal fremme nybygging av barnehager, skoler, kommunale boliger og institusjoner i tillegg til grønt- og rekreasjonsområder. Filipstad skal bli en levende del av Fjordbyen med tilpassede boligområder, skole, næringsvirksomhet, publikumsrettede aktiviteter og lett tilgang til sjøen.

Frogner Høyre skal sikre at:

  • Frogner Høyre vil arbeide for å redusere trafikkbelastningen i Bygdøy Allé. Frogner Høyres program 2015Bydelsutvalget er en pådriver for å bevare småbåtmiljøet i Frognerkilen, rundt Bygdøy og i Bestumkilen
  • Bydelsutvalget arbeider aktivt for å tilrettelegge for vannsport
  • Lokalsamfunn og velforeninger inviteres til informasjonsutveksling
  • Bydelsutvalget er en pådriver for å sikre gode og trygge skoleveier
  • At trafikkbelastningen rundt Ruseløkka skole reduseres, blant annet ved å vurdere alternativ trase for buss enn Løkkeveien og enveiskjøring av Ruseløkkveien
  • Det arbeides for å redusere trafikkbelastningen på Bygdøy blant annet ved å regulere områdene rundt museene bedre og arbeide for andre transportmuligheter som båt for å avlaste veinettet
  • Det blir bedre sikring av skoleveien rundt Uranienborg skole
[divider_line]     [divider_line]   

[divider_line]Takk til fotografene Hans Kristian Thorbjørnsen og David Ådalen for fantastiske bilder til Frogner Høyres program[divider_line]

Uranienborg skole

Siste nyheter