Byutvikling på alvor i Frogner bydel

Fra storgård og landsted for de bemidlede, til pulserende storbyliv, med kontinentale og internasjonale innslag.

Frogner har gjennomgått en betydelig utvikling gjennom årens løp. Store ting venter fremover for den mest folkerike bydelen i Oslo.

[divider_line] Tekst: Vivian Ellingsen Godtaas // Foto. Hans Kristian Thorbjørnsen
[divider_line]

Frogner Høyre har som visjon at Frogner skal være den mest attraktive bydelen i Europa. Vi er  er godt på vei. Et viktig suksesskriterie er at vi lykkes med en god plan for den videre byutvikling. Derfor er byutvikling viet en sentral del av Frogner Høyres partiprogram.

Stort mangfold

Frogner er en bydel som har alt og en bydel med store kontraster. Vi har yrende folkeliv, Oslos beste shopping i Bogstadveien, Hegdehaugsveien, Skovveien, Frognerveien og Bygdøy Allé.

Vi har de små butikkene, galleriene og idyllene i Frogners smågater. Vi har høyhus på Majorstuen, gamle sveitervillaer, funkisperler og herskapsboliger. På Bygdøy har vi bortgjemte stier og Oslos beste og mest besøkte strender, kuer og vikingskip.

Vigelandsparken er Norges mest besøkte turistmål og samtidig er parken hele bydelens oase.

Frogner Høyre har i partiprogrammet for 2015-2019 klare ambisjoner for den fremtidige byutviklingen.

Mange store prosjekter

Det formelig mylder av aktiviteter på Frogner. Reguleringsplaner, byggeprosjekter , og kyst- og havnerelaterte utbyggingplaner utarbeides, for så og sluses videre til byråkratisk og deretter politisk behandling.

To store områder skiller seg ut i bydelen: Filipstad og Majorstuen. Her har omfattende planer vært på høring og er nå sendt videre til politisk behandling. Frogner Høyre har i denne prosessen vært opptatt av å være aktiv pådriver for å sikre at innbyggerende involveres i prosessen og får fremmet sine syn i den viktige byutviklingen. De bor og bruker bydelen. Deres stemme er derfor svært viktig.

Turistattraksjoner

Frogner bydel har mange store og svært godt besøkte turistattraksjoner. Nå er turistsesongen godt igang. Folk strømmer til Vigelandsanlegget, Folkemuseet, Kon-Tiki og Vikingmuseet. For å nevne noen attraksjoner som ligger nært hverandre, men samlet sett representerer det utrolige mangfoldet Norge som land, og ikke minst Frogner som bydel, kan by på. Anslagsvis er det en million besøkende til bydelen årlig.

Dette genererer igjen gode inntekter for servicenæringen. Frogner Høyre forplikter seg i sitt partiprogram å tilrettelegge for utvikling av turistbasert næringsvirksomhet i bydel.

En god bydel å bo og jobbe i

Det er det viktig at bydelen fungerer for de som velger å bo og jobbe i bydelen. Viktige stikkord er samferdsel, skoler, barnehager og ulike tjenestetilbud. Bydelen er i vekst. Nye byutviklingsgrep skal fremme ivaretakelse av nybygging av barnehager, kommunale boliger og institusjoner i tillegg til grøntområder og rekreasjon.

En by i vekst

Anslagsvis vokser Oslo med cirka ti tusen innbyggere årlig. Det utfordrer! Muligheter for å huse den økte befolkningsveksten er gjennom å bygge i høyden, skyve på markagrensen, og å utvikle nye områder, for å nevne noen muligheter.

Viktige transformajonsområder i Oslo er Filipstad og Hovinbyen, Østensjø og Grorud. Når valg skal treffes er det viktig å ikke tenke kortsiktig, men langt frem. Breddetilnærmingen er også viktig. Her bidrar de kommunale etatene med forundersøkelser og utredninger, slik at sakene er godt opplyste når de politiske beslutningene skal tas.  Dette er Frogner Høyre bevisst på. Både gjennom politiske beslutninger for nærområder, eller hvor representanter fra Frogner bydel deltar i større politiske fora, som representantskapet for Oslo Høyre, bystyret, regjering eller storting.

Tjenestetilbud, uteliv og maritime aktiviteter

Offentlige tjenestetilbud er viktig, men vel så viktig er det at bydelen har et attraktivt kafé og uteliv. Det bringer Europa og det kontinentale innlaget, med pulserende byliv, litt nærmere befolkningen, som har valgt å bli boende i bykjernen, nettopp på grunn av bylivets unike kvaliteter.

Byens mangfold inkluderer en maritim bydel med en lang kystlinje. Frogner Høyre forplikter seg i sitt partiprogram å jobbe for at bydelen bevarer og utvikler ro-, padle- og seilmiljøene i bydelen. Frogner Høyre skal sikre at småbåtmiljøet i Frognerkilen, rundt Bygdøy  og  i Bestumkilen opprettholdes.

Frogner Høyre tar med andre ord byutvikling på alvor. Gjennomslagskraften fordrer at folk stemmer på partiet ved høstens valg.

untitled-6169-Pano-lite

[framed_box]

Smakebiter fra Frogner Høyres program 2015-2019:

Den beste bydelen å bo og jobbe i

Frogner Høyre mener at bydelen skal være attraktiv for et variert næringsliv og vil være positive til nyetableringer, samarbeidsarenaer og byutvikling som bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser.
Les mer>>

Byutvikling for morgendagens bydel

Filipstad og Majorstuen er to store og viktige områder somskal utvikles i bydelen vår. Frogner Høyre skal være pådrivere for å sikre innbyggernes involvering, slik at byutviklingen tar hensyn til lokalbefolkningen.

Se hele Frogner Høyres program for 2015-2019

[/framed_box]

Siste nyheter