Byutvikling i politisk gruppe

Pia Farstad von Hall, fraksjonsleder for byutvikling i Oslo bystyre, innledet for politisk gruppe.

John Tore Norenberg og Pia Farstad von Hall, som er Høyres fraksjonsleder for byutvikling i Oslo bystyre, innledet om byutvikling i Oslo under møtet i politisk gruppe femte april.

Norenberg fremholdt at Oslo kommer til å bli en by med en million innbyggere. Han informerte om at Plan- og bygningsloven slår fast at ved avslutning av en kommunestyreperiode skal kommunene legge frem en kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel som er bindende. Ny kommuneplan skal legges ut på høring i april.

Pia Farstad von Hall fremholdt at Oslo er en by i vekst og fortalte at frem til 2030 er prognosen fra desember 2016 på ca 800 000 innbyggere i Oslo. Dette setter press på transportbehovet som må i hovedsak skje kollektivt.

Høyre vil legge vekt på at nye boliger skal komme i transformasjonsområdene slik som Hovinbyen og Groruddalen, ikke i småhusområdene. Byrådet vurderer 124 stasjonsnære områder der det skal bygges tettere og vil ta ut enkelte områder av småhusplanen med tanke på blokkbebyggelse. Her gjelder det å følge med.

Politisk gruppe var ellers opptatt av:

  • Handlingsplanen for byliv som nå er på høring
  • At alle må inn på internett for å få informasjon om sin pensjon
  • Fordeling av inntekter og kostnader mellom Oslo kommune og andre kommuner
  • Forsvaret – Forsvarsministeren innleder til debatt i Oslo Høyre 26.april
  • Finansiering av trossamfunn i Norge

Siste nyheter