Carl-Henrik Bastiansen

Screenshot 2014-10-29 04.56.02Presentasjonen er hentet fra kandidatens presentasjon av seg selv til Oslo Høyre

Carl-Henrik Bastiansen
Fødselsår: 1982
Yrke: Rådgiver
Bydel: Frogner

Jeg har vært privilegert som har sittet i bystyret i denne perioden. Læringskurven var bratt, men givende. Oslos vekst gjør at vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Bygge for fremtiden, men også sikre dagens innbyggere best mulig tjenester.

Jeg har fremdeles lyst til å være med på laget som drar lasset i bystyret, tar byen i riktig retning, og gjør Oslo enda
bedre.

Jeg tar gjerne en tøff kamp med opposisjonen, eller inngår kompromisser hvis situasjonen tilsier det, for å oppnå våre mål.

Siste nyheter