Cecilie Juvodden

Cecilie Juvodden

Cecilie Juvodden

Cecilie Juvodden 2

Jeg vil jobbe for at eldre skal få en verdig alderdom – uavhengig av helsetilstand. Ingen eldre skal dø alene.

Gode norskkunnskaper

Det skal være gode norskkunnskaper hos helsepersonell som er i kontakt med eldre mennesker.

Jeg ønsker at det skal være et aktivt samarbeid mellom skoler, barnehager og eldreinstitusjoner.

[framed_box width= «300px allign = «left»]

Kontakt

Tlf.: 92 82 36 04

E-post: [email protected]

Sosiale medier

Facebook

[/framed_box]

 

Siste nyheter