De blideste vinner valget

Takk til Stian Skalle som tente styret i Oslo Høyre til innsats i valgkampen med ringerunde til potensielle velgere. Super gjennomgang og mange gode svar på utallige spørsmål.

Takk til Per H. Christiansen som stilte stuen til disposisjon med kaffe og te til innkjøpt kake.

Brit Andreassen inviterer hjem til seg til neste runde for de som var forhindret fra å delta.

Ringerunde planlegges forhåpentligvis fra Høyres Hus rett etter styremøtet fredag 28. mai. DENNE GANG MED START FRA KLOKKEN 11:00.

Siste nyheter