Debatt på Bygdøy Seniorsenter

«Frogner Bydel drives godt og det er derfor ingen grunn til å forandre på ledelsen i bydelen», sa Jens Lie under debatten på Bygdøy Seniorsenter sist fredag (30. august). Me

Marit Forsberg ledet debatten med fast hånd

n han syntes de sentrale myndighetene i rådhuset var blitt vanskeligere å arbeide med. Mere hemmelighold og mindre mulighet for lokal medvirkning.

Tradisjonen tro hadde Bygdøy Seniorsenter invitert til debatt foran valget. Fra For SV stilte Karin Beate Theodorsen, Jens J. Lie representerte altså Høyre, Tore Nitter Wallaker for Venstre, Tore Lagesen for Arbeiderpartiet og Adam Tumidajewicz for MDG. Fremskrittspartiet meldte avbud ½ time før.

Marit Forsberg ledet debatten med fast hånd og stoppeklokke. Temaene var helse, bompenger og eiendomsskatt. Når det gjelder hvem som skal drive sykehjem og andre institusjoner var meningene rimeligvis forskjellige hos debattantene. Sosialistene mente det skulle drives av kommunen – det var det beste og da gikk alle pengene dit de skulle. Tore Nitter Wallaker(V) pekte på at det var like mange brudd på regelverket i kommunale som i private institusjoner. Dette ble ikke imøtegått av de andre. Jens J. Lie mente at blandingen av kommunale og private drivere gjør hverandre bedre. Adam

Gerd Fadum Lurte på om politikerne ikke hadde makt over Vegvesenet

Tumidajewicz(MDG) mente det var for mange fordommer her og at det var helt greit med komersielle drivere og at tilsynsutvalgene må følge med. Tore Lagesen fra Arbeiderpartiet var som seg hør og bør for kommunal drift og fremholdt Oslomodellen som jo går på de ansattes forhold. Men ha sa det viktigste er at tjenestene er gode.

Fra salen spurte Elisabeth Solem hvorfor det var blitt færre sykehjemsplasser. Jens J. Lie sa at dette var fordi det er et ønske at man skal bo hjemme så lenge som

Elisabeth Solhem etterlyste flere sykehjemsplasser

mulig. Dessuten kommer det nye boformer.

Debattleder Marit spurte hvordan de som ikke kunne sykle skulle komme seg frem. Her var Adam Tumidajewicz fra MDG klar på at det ikke skulle være forbudt å kjøre bil. «Jeg har bil selv» – sa han.

Unni de Mora etterlyste rosa busser. Altså de som kjører fra dør til dør. Jens J. Lie kunne da si at de er bestilt og kommer.

Eiendomsskatten er et tema som engasjerer på Bygdøy. Fra salen ble det sagt klart fra at den er usosial. Og både AP og SV innrømmet at den nok kunne være det og at man må se på hvordan den er innrettet.

I sin kommentar til slutt sa Jens J. Lie at hans og Høyres ønske er å skape en bydel som alle kan leve i.

 

Siste nyheter