Den digitale kommunen

Oslo bør satse enda mer på utvikling av digitale løsninger. Oslo Høyre vedtok at kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen som en hovedregel bør skje digitalt.

Tekst: Lene Haug
Foto: Colorbox.com

 

Oslo Høyre vil blant annet ha elektronisk saksbehandling, nye kommunale nettsider og økt satsing på velferdsteknologi i private hjem. I den digitale kommunen skal innbyggerne kunne få løst mange av sine behov ved hjelp av noen tastetrykk og slippe lang ventetid på saksbehandling.

I representantskapsmøtet 26. mai vedtok Oslo Høyre en ambisiøs uttalelse om Oslo som den digitale kommunen. Oslo Høyre vil at Oslo skal være en effektiv, åpen og serviceinnstilt kommune som det er lett å henvende seg til. Kommunen skal tilpasse seg den enkeltes behov, og gi innbyggere og næringsliv tjenester med høyt servicenivå.

Oslo kommunes egen «Min side»

Oslo Høyre går inn for at kommunen skal etablere en egen «Min Side» der innbyggerne kan se status på sine saker og følge korrespondanse mellom seg selv og kommunen.

Slutt på skjemaer med strøm

Langt større grad av elektronisk saksbehandling er målet. Oslo kommune har digitalisert barnehagesøkadene og løsningen er effektiv og populær. Fortsatt er det imidlertid mange søknadskjemaer og lignede som bærer mer preg av å være «skjemaer med strøm» enn av å være digitaliserte.

Mer bruk av eksisterende nasjonale tjenester og nye nettsider

Oslo Høyre ønsker at Oslo kommune skal ta i bruk komponenter og fellesregistre som allerede finnes i nasjonale tjenester som Altinn, ID-porten, Matrikkelen, Enhetsregistret og Folkeregisteret. Dessuten ønsker Oslo Høyre at kommunen skal utvikle nye og mer brukerorienterte nettsider.

Bedre livkvalitet med velferdsteknologi

Oslo Høyre mener at velferdsteknologi kommer til å bli viktig i fremtidens eldreomsorg. Med god velferdteknologi vil mange eldre kunne bo hjemme lengre og få økt livskvalitet.

På Kampen Omsorg+ deltar Oslo kommune i et pilotprosjekt når det gjelder velferdsteknologi.
Les mer om pilotprosjektet på Kampen Omsorg+

Mindre tid på administrasjon – mer tid til mennesker

Hensikten med digitaliseringen av Oslo kommune er effektivisering, både for innbyggerne og kommunen.

Medarbeiderne i Oslo kommune kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tiden på mer og bedre tjenesteproduksjon til glede for  Oslos befolkning.

Les hele uttalelsen om digitale kommuner vedtatt i Oslo Høyres representantskap 26 mai 2014

Siste nyheter