Den store barnehagebløffen

Spør 100 personer du møter hvor mange flere barn som kan få plass om det bygges 3000 nye barnehageplasser. Sannsynlighet er overhengende for at alle du spør vil se rart på deg og svare; 3000. Selvsagt. Det er feil. Sannheten er at Arbeiderpartiet i 2015 gikk til valg på å innføre eiendomsskatt for å bygge 3000 barnehage-ekvivalenter. Hva nå det måtte være.

Det var ni dager før valgdagen i høst at byrådsleder Raymond Johansen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen smilende lot seg avbilde med en plakat som viste at de var i mål med det viktigste valgløftet fra 2015. En måned senere publiserte faktisk.no en sak byrådet neppe har rammet inn og hengt på veggen. Påstanden er faktisk helt feil. Det er ikke bygget 3000 nye barnehageplasser i Oslo, og det er to grunner til at påstanden er feil.

Hver gang det bygges en barnehageplass til et barn under tre år teller Oslo kommune plassen dobbelt i sitt regnskap. 500 barn under tre år tilsvarer 1000 barnehage-ekvivalenter. Eller sagt på en annen måte; 1000 av byrådets «barnehageplasser» gir plass til 500 barn under tre år. Forvirret? Det er det ingen grunn til mener Inga Marte Thorkildsen. «Å regne i antall plasser og ikke i antall barn har i lang tid vært gjort i kommunen» forklarer hun. «Derfor har det blitt tatt for gitt at denne definisjonen var klar.»

La oss allikevel godta byrådens forklaring. Var det bygget 3000 nye barnehage-ekvivalenter da byrådene feiret milepælen i valgkampinnspurten? Nei. Det riktige tallet var 2663 ekvivalenter. Dersom påbegynte barnehager åpner som planlagt i løpet av 2019 er riktig tall 2807. Det er dermed verken bygget 3000 barnehage-ekvivalenter, eller blitt plass til 3000 flere barn i Oslos barnehager. Hvor mange flere barn det er plass til i Oslos nybygde barnehager er det ifølge Faktisk.no ikke mulig å si noe sikkert om.  Bortsett fra at det selvsagt er plass til flere enn det var for fire år siden, og det er når alt kommer til alt det viktigste, siden vi stadig leser at folketallet stadig stiger i Oslo. Eller?

Etter at «barnehagebefolkningen» i Oslo har økt jevnt siden 2004, snudde utviklingen i 2016. De siste årene har det blitt 1378 færre barn i barnehagealder i Oslo. Statistikken fra SSB viser at det ved utgangen av 2018 gikk bare 207 flere barn i Oslos barnehager enn det gjorde tre år tidligere. Så hva skal vi med alle disse nye barnehageplassene, og hvilke planer har byrådet for barnehagekapasiteten de neste fire årene?  «Samlet sett, inkludert etablering og avvikling, er det lagt opp til en reduksjon på 126 barnehageplasser i 2020 og nullvekst i årene 2021-2023.» forklarer byrådet.

I klartekst innebærer det at antall barnehageplasser skal reduseres fordi det er bygget for mange. Dessuten skal barnehager i noen deler av byen skal stenges, mens det skal bygges nye andre steder. Det er åpenbart at byrådet de siste fire årene har vært mer opptatt av at det skal bygges 3000 barnehage-ekvivalenter i hele Oslo, enn å sikre plasser der behovet er størst, som for eksempel på Økern. Her har byrådet på grunn av sin ideologiske kamp mot seriøse private selskap latt en nøkkelferdig barnehage stå tom i snart et år og overlatt til småbarnsforeldre å reise på kryss og tvers av byen for å hente og levere barn i barnehagen. I Østensjø bydel står en helt nybygget barnehage også tom, men det er fordi det ikke er behov for den. Mange barnehager i bydelen er allerede halvfulle.  Oslo hadde full barnehagedekning allerede da Raymond Johansen ble byrådsleder i 2015. Det var ikke nødvendig å bygge 3000 nye ekvivalenter.  Alt har vært en eneste stor barnehagebløff.

Innlegget ble først publisert i Vårt Oslo 17/12-19.

Siste nyheter