Det betyr noe hvem som styrer Oslo

Det er mitt ønske at vi også om 15 år kan se oss tilbake og si at «Oslo er blitt en enda bedre by». Om Høyre nok en gang får tillit fra innbyggerne i Oslo, er jeg trygg på at vi kommer til å si nettopp det. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Oslo er i vekst og forandring, og byen trenger politiske løsninger og visjoner som peker fremover, ikke tiltak som reverserer og fordyrer.

Mens Oslo Arbeiderparti for fire år siden ville vrake den populære og suksessrike Osloskolen, har Oslo Arbeiderparti denne gang bare lansert én eneste ny idé for Oslo, og det er innføring av eiendomsskatt.

For Oslo Høyre er det ikke noe mål å gjøre det dyrere å bo i Norges dyreste by. Vår ambisjon er å få enda mer ut av de ressursene vi allerede har, og gjøre de riktige prioriteringene.

En storby i europeisk sammenheng
Oslos vekst gjør at vi nærmer oss å bli en storby i europeisk sammenheng. Derfor trenger byen et parti som har ambisjoner for byen og våre innbyggere som hver dag benytter skolene, barnehagene, kollektivtrafikken og bymiljøet. De ulike kommunevalgprogrammene som nå er klare viser at Oslos mest ambisiøse parti fortsatt er Oslo Høyre.

Et naturlig neste skritt for oss er å gjøre Oslobarnehagen til landets beste, slik vi har klart med Osloskolen.

I Oslo er det en spesielt stor utfordring at mange barn ikke kan godt nok norsk til å følge ordinær opplæring når de begynner på skolen. Læring i barnehagen danner grunnlaget for god læring i grunnskolen, og læringsinnsatsen bør begynne tidligere.

Språk er kanskje den viktigste suksessfaktoren for god integrering, og derfor vil vi innføre konkrete ferdighetsmål i norsk i barnehagen, språkteste elever før skolestart og styrke norskopplæringen. Et felles pedagogisk opplegg i byens barnehager skal også på plass. Oslo Høyres politikk handler ikke om radikalitet, den handler om konkrete tiltak som virker.

Ambisiøse klimamål
Dette gjelder også klimapolitikken. Byrådets ambisiøse klimamål betyr at det er nødvendig med en offensiv tilnærming til miljøpolitikk. Fornebubanen må realiseres, T-banen må få nytt signalanlegg, ny T-banetunnel må bygges under sentrum og fjordbyvisjonen realiseres.

I kombinasjon med Regjeringens store løft for jernbane på det sentrale Østlandet, knyttes nå Osloregionen sammen med kollektive transportmidler. Utslipp reduseres og veinettet får mindre press.

Der partiene på venstresiden snakker om forbud og skattelegging, handler miljøpolitikk for oss om å gjøre det enkelt og lønnsomt for innbyggerne å gjøre de riktige valgene, og å sørge for at næringslivet har de beste vilkårene for nyskaping og grønn vekst. Slik gjør vi at vi også i fremtiden kan og vil ivareta den blågrønne identiteten.

Nylig ønsket ordfører Fabian Stang innbygger nr. 650.000 velkommen til byen, samtidig har innbygger nr. 500.000 rukket å bli 17 år. Oslo har altså vokst tilsvarende Trondheim kommune på den tiden Høyre har sittet med makten, og samtidig er vi blitt en bedre by.

Både fortidens resultater og fremtidens visjoner forteller oss at det betyr noe hvem som styrer Oslo.

Det er mitt ønske at vi også om 15 år kan se oss tilbake og si at «Oslo er blitt en enda bedre by». Om Høyre nok en gang får tillit fra innbyggerne i Oslo, er jeg trygg på at vi kommer til å si nettopp det.

Denne artikkelen sto i Aftenposten 27. mars 2015. 

Siste nyheter