Det er behov for forandring

Erna Solberg

Komiker Klaus Sonstad har i Dagbladet 23. august et innlegg for fortsatt rødgrønn regjering. Det er ikke behov for forandring, ser ut til å være Sonstads mantra.

I motsetning til Sonstad tror jeg at meningsmålingene viser et klart borgerlig flertall fordi et flertall av Norges befolkning ser at det er behov for bedre løsninger på en rekke områder.

Willoch-regjeringen
Jeg har vært med i politikken en stund, og har dermed sett hvordan forandringer har bidratt til et bedre liv for mennesker i Norge. Willoch-regjeringen, som jeg selv var med i, endret for eksempel på butikkenes åpningstider for en enklere hverdag for norske familier. Man trengte ikke lenger å haste fra jobb for å være i butikken før kl. 17. NRKs mediemonopolet ble opphevet under samme regjering og i dag har vi et mangfold av radio- og tv-kanaler. Det er gledelig å se at Sonstad drar nytte av dette, gjennom sine oppdrag for både NRK og TV2.

Forandring
Høstens valg handler helt riktig om forandring. Høyre går blant annet til valg på å fjerne arveavgiften og å redusere helsekøene. Hvorfor ønsker vi denne forandringen?

Vi ønsker å fjerne arveavgiften slik at vi skal slippe å lese i avisen om mennesker som blir kastet inn i en byråkratisk spiral av skjemaer og pengespørsmål etter å ha mistet sine nærmeste. Flere opplever det som dypt urettferdig å måtte betale en avgift for å arve det som har vært barndomshjemmet eller familiehytten i generasjoner.

Raskere behandling
Om mennesker i helsekø får raskere behandling, betyr det at man slipper å gå syk hjemme og vente på behandling. Dette er en fordel for norsk økonomi, men først og fremst en fordel for den som er syk. Som psykiater har jeg sett på nært hold at det å gå hjemme uten å kunne jobbe raskt gir grobunn for depresjon og tap av mening.

Ikke lommeboka som bestemmer
Høyre ønsker ikke som Sonstad karikerende beskriver høyresiden, å «la tykkelsen på lommeboka bestemme hvem som skal få snike i køen». Paradoksalt nok er denne forskjellen her allerede, og det virker det ikke som Sonstad har tatt dette innover seg. De siste årene er det over 300 000 nordmenn som har kjøpt seg private helseforsikringer. Dette er et varsko til regjeringen om at tilliten til det offentlige helsevesenet ikke er så god som den burde være. Dagens politikk fører til et todelt helsevesen. Nå er det bare de som har god råd som kan velge private helsetjenester. Høyre mener man må slippe alle gode krefter til for å få behandlet alle pasienter så raskt og godt som mulig, men selvsagt med offentlig finansiering – så det nettopp ikke blir lommeboken som avgjør.

Det ikke er sånn at den gode viljen til å gjøre det bedre for alle bare finnes på venstresiden.

Dette innlegget stod på trykk i Dagbladet 27.08.13

Siste nyheter