Det nye bydelsutvalget er i full gang

Både ny leder og ny nestleder

Etter mange år som leder av Frogner BU overrakk Bjarne Ødegård lederklubben til Jens Jørgen Lie. Ødegård hadde regnet ut at han hadde brukt klubben for å markere vedtak over 6000 ganger i sin periode og ønsket Lie og hele det nye BU lykke til med en spennende gjerning. 

10. november ble det nye bydelsutvalget konstituert. Høyre med sine 8 representanter fortsetter med lederskapet i BU. Ny leder for BU er Jens Jørgen Lie og nestleder Carl-Henrik Bastiansen.

Beate Brovik Auke er Høyre nye gruppeleder og hun er leder for MIBU Miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU). Tjeran Vinje er leder for helse,- unge,- sosial,-og kulturkomiteen (HUSK). Nestleder i MIBU er Anne-Lise Bergenheim fra Venstre og nestleder i HUSK er Lene Løken fra Arbeiderpartiet.

Med sine tre mandater har Arbeiderpartiet samme antall som i forrige periode. Ny leder for APs gruppe er Lene Løken.

MDG er nye i BU og fikk inn to representanter. De tok ett mandag fra Venstre som gikk fra to til ett mandat  og de fikk SVs ene mandat som dermed falt ut av BU. V og FrP har ett mandag hver.

I forkant har det vært samtaler med alle partiene så konstitueringen fikk enstemmig tilslutning i BU.

Siste nyheter