Dette er det første Høyre vil gjøre, hvis vi vinner valget på mandag!

Bilde av Saida Begum og Eirik Lae Solberg

Hvis Høyre vinner valget i Oslo gir vi dette løfte til deg som velger, at vi lover å gjøre disse følgende tingene så fort vi får muligheten. Uten Høyre i spissen for et borgerlig byråd, vil disse viktige Oslo-sakene tas i en helt motsatt retning.

1. Styrke Osloskolen igjen
2. Barna skal kunne godt nok norsk til å følge undervisningen ved skolestart
3. Flere elever skal lykkes i ungdomsskolen
4. Vi vil beholde fritt skolevalg og sier nei til loddtrekning
5. Vi vil åpne den nøkkelferdige barnehagen på Økern som byrådet holder stengt
6. Vi vil ha flere positive fritidstilbud til unge
7. Private drivere av sykehjemmene inviteres inn i varmen igjen
8. Vi vil fjerne eiendomsskatten på folks hjem
9. Vi vil starte arbeidet med en ny t-banetunnel med nye stasjoner
10. Vi skal verne småhusområdene

Bruk stemmeretten!

Vi håper på tillit fra Oslos befolkning på mandag. Med Høyre blir skolen bedre, kollektivtransporten bedre, du får velge mer selv, og vi får en mer mangfoldig by der alle kan lykkes.
Godt valg!

1. Styrke Osloskolen
Flere Osloskoler har så lave budsjetter at de ikke har ressurser til spesialundervisning til elever med særlige behov, eller til å kjøpe inn bøker. Oslo Høyre vil prioritere flere lærere og læremidler til skolene, fremfor å innføre «gratis» skolemat. Skriftlig halvårsvurdering i 1.-10. klasse skal gjeninnføres ved alle skolene, sånn at du får tilbakemelding på hvordan barna dine ligger an i alle fag. Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne, og opparbeide seg digitale ferdigheter. Vi vil løfte alle elevene i Osloskolen.

2.Barn skal kunne godt nok norsk til å følge undervisningen ved skolestart
Vi vil starte språkkartlegging alle barn i fireårsalderen, for å hjelpe de barna som trenger ekstra norskkunnskaper. Når 1 av 4 ikke kan godt nok norsk ved skolestart, er det vanskelig for dem å følge undervisningen. Skal alle elevene lykkes, må vi gi dem tidlig språkopplæring.

3. Flere elever skal lykkes i ungdomsskolen
Oslo er på fraværstoppen på ungdomsskolen, og vi vil sette inn tiltak for å løfte ungdomsskolen og sikre at elevene møter opp, fullfører og ikke minst trives på skolen. Vi vil ha flere læringsspesialister og mer én-til-én-undervisning også i 5.-7. trinn, for å gjøre overgangen til ungdomsskolen lettere. For å øke motivasjonen til elevene, vil Høyre at det etableres flere profilskoler på ungdomstrinnet, med for eksempel realfag, idrett, språk eller kunst og kultur.

4. Vi vil beholde fritt skolevalg og sier nei til loddtrekning
Ap-byrådet vil avvikle det frie skolevalget og åpner for å fordele elevene på de videregående skolene ved loddtrekning eller kvotering. For Høyre er det viktig at elevene kan velge fritt, og at de kan påvirke selv hvilken skole de kommer inn på gjennom egen innsats.

5. Vi vil åpne den nøkkelferdige barnehagen på Økern som byrådet holder stengt
Kommunen skal sette klare krav til hva vi får for pengene når de kjøper barnehageplasser, men både private og ideelle skal kunne drive barnehagene. Er barna og foreldrene fornøyde, så er Høyre fornøyde. Det er ubegripelig at det røde byrådet lar flotte nye barnehager stå tomme.

6. Vi vil ha flere positive fritidstilbud til unge
Kriminaliteten i Oslo har økt kraftig de siste årene, og vi ser dessverre mange flere kriminelle gjengangere. Høyre vil at AKS skal være gratis for barn fra alle husstander som tjener under 1 million. Vi vil forlenge åpningstiden på ungdomsklubber til klokken 22 og forbedre kvaliteten på tilbudet. Oslo kommune skal sikre at alle barn og ungdommer kan delta på minst ett fritidstilbud på kveldstid. Kriminalitetsutviklingen de siste årene er urovekkende i Oslo, og vi må gi ungdommene gode alternativer til å henge ute.

7. Private drivere av sykehjemmene inviteres inn i varmen igjen
Når brukere blir spurt, er de som bor i sykehjem drevet av private mest fornøyde. Kommunen skal sette klare krav til hva vi får for pengene når vi kjøper sykehjemsplasser, men både kommunen, private og ideelle skal drive sykehjem. Er de eldre og deres pårørende fornøyde, så er vi fornøyde. Flere tilbydere gir flere tilbud å velge mellom for de eldre. Med Ap- byrådet, vil kommunen gjøre valget for deg. Alle privatdrevne sykehjem skal overtas av kommunen.

8. Vi vil fjerne eiendomsskatten på folks hjem
Skatten rammer uansett om du har råd til det eller ei. Det er dyrt nok å bo i Oslo som det er. Med regjeringens økte overføringer til Oslo, har kommunens økonomi blitt langt bedre, og eiendomsskatten er enda mindre viktig enn før. Vi lover å fjerne eiendomsskatten på boliger så fort vi kommer i byråd. SV og Rødt ønsker å skjerpe eiendomsskatten, og med et svekket Arbeiderparti og økende boligpriser vil skatten vil øke hvis det røde byrådet fortsetter.

9. Vi vil starte arbeidet med en ny t-banetunnel med nye stasjoner
Kapasiteten på buss og bane må bli bedre, spesielt i rushtiden. Istedenfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med T-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka. Når nesten 100 000 flere personer får et t-banetilbud, vil flere reise miljøvennlig.

10. Vi skal verne småhusområdene
Oslo Høyre går til valg på å styrke småhusvernet ved å redusere hvor mye som kan bygges på en tomt, slik at småhusområdene over hele byen bevarer sitt særpreg. Vi ønsker å beskytte småhusområdene mot at nabolag bygges ned og erstattes med blokkbebyggelse. Høyre ønsker flere småhusområder i Oslo, ikke færre.Bruk stemmeretten!

Vi håper på tillit fra Oslos befolkning på mandag. Med Høyre blir skolen bedre, kollektivtransporten bedre, du får velge mer selv, og vi får en mer mangfoldig by der alle kan lykkes. Godt valg!

Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat.
Said Begum, ordførerkandidat.

Siste nyheter