Dette er vår bydelslederkandidat, Yngvar A. Husebye (55)

Yngvar A. Husebye er en rotekte Vestre Aker-person, født og oppvokst på Vinderen. Familienavnet kommer fra Huseby for over åtte generasjoner siden, og forfedrene var bønder. Selv har Yngvar økonomisk utdannelse og har arbeidet som rådgiver for flere store handelsselskaper, samt drevet egen møbelvirksomhet. Politisk står Yngvar godt plantet i Høyre og er verdikonservativ med et klart blikk for nødvendige forandringer.  Særlig er han opptatt av gode oppvekstvilkår, og at skolene våre har tilstrekkelige rammer. Han har de siste fire årene være gruppeleder for Høyre, og vært en aktiv representant i bydelsutvalget. Nå stiller han som bydelslederkandidat i Vestre Aker. – Vi trenger en klar og tydelig stemme inn mot byråd og sentrale myndigheter. De fire siste årene har Oslo vest på mange viktige områder blitt oversett, og det må det bli en slutt på. Jeg vil være en lokal pådriver for Vestre Akers og Oslo vests behov og interesser, enten byrådet er rødt eller blått! Sett gjerne et kryss ved din favorittkandidat. Yngvar er nr. 1 på stemmeseddelen til Høyre i valget til bydelsutvalg i Vestre Aker. Les også mer om hva vi ønsker å jobbe med de neste fire årene: Vestre Aker Høyres program 2019 – 2023.

Siste nyheter