2004 – Diskusjonsgrupper i Frogner bydelsforening

2004 – diskusjonsgrupper

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Gammel sak

Denne saken er kopiert fra den gamle siden til Frogner Høyre og er ikke lengre aktuell. Vi tar vare på den av historiske grunner.

[/framed_box]

Frogner Høyre har opprettet flere diskusjonsgrupper for sine medlemmer. Her er det mulighet for alle som vil å delta. Det skal være et lav-terskel tilbud for deg som er glad i å diskutere politikk!

**Følgende diskusjonsgrupper finnes:**

  • EU/Utenriks etc gruppen (ledes av Rudolph Brynn [email protected])
  • Finans/Nærings gruppen (ledes av Espen Sjøvoll [email protected])
  • Forenkling modernisering (ledes av Erik Nodeland)

Gruppene har som mål å engasjere flest mulig mennesker i Frogner bydel i politisk arbeide, ved å stimulere til politisk diskusjon. Gruppene har jevnlige, uformelle møter, og tar sikte på å få med så mange interesserte som mulig.

Diskusjonsgruppene kan komme med innspill til andre organer i partiet. Her kan du med andre ord ha mulighet til å påvirke!!

Flere saker fra Frogner Høyres gamle nettsider

 

[blog column=»2″ count=»60″ cat=»24″ imageType=»default»]

Siste nyheter