Drømmelæreren

Elever

«Drømmelæreren» er den kompetente, engasjerte lærer.

Av Anniken Hauglie, skolebyråd i Oslo.

Faglige resultater og gode læringsmiljø kommer ikke av seg selv. Oppdaterte lærere, godt arbeidsmiljø og sosialt miljø gjør heller ikke det. Det kreves målrettet innsats og systematisk arbeid fra alle.

Nylig arrangerte ungdomsskoleklassen min 25 års jubileum. Læreren, som fortsatt er lærer, hadde børstet støv av gamle klasseprotokoller og sto for høytlesning av tekst som aldri ble skrevet med tanke for høytlesning. Det var tid for latter og mimring fra timer og turer.

Det slo meg at jeg alltid har vært heldig med læreren. Flinke lærere med engasjement for sine elever. Disse vil jeg ha enda flere av. Jeg er enig med Knut Hovland som i Utdanning nr. 1/10 skriver at det ikke er nok bare å snakke pent om lærerne, vi må aktivt gjøre noe gjennom handling og initiativ.

Resultater kommer ikke av seg selv. I løpet av mine måneder som skolebyråd har jeg besøkt flere skoler. De er ulike på mange måter, men noe er felles. Tydelig skoleledelse og klasseledelse, klare forventninger til elever, og tett oppfølging av elever og lærere. Skal skolen lykkes i sitt oppdrag, er dette grunnleggende forutsetninger. Faglige resultater og gode læringsmiljø kommer ikke av seg selv. Oppdaterte lærere, godt arbeidsmiljø og sosialt miljø gjør heller ikke det. Det kreves målrettet innsats og systematisk arbeid fra alle.

Jeg vil ha de beste og mest engasjerte skolelederne og lærerne til Osloskolen, de som sikter høyt både for seg selv og for sine elever. Målet er at alle skal være «heldige med læreren». Og vi trenger mange flere av dem. I dag har vi mer enn 80 000 elever. I løpet av de neste ti årene vil det være 18 000 flere elever enn i dag. Hver og en har rett til en utdanning som setter dem i stand til å stå på egne ben den dagen de går ut av skolen. Osloskolen har gode lærere i dag, og jeg vil ha enda flere av dem i årene fremover.

Jeg vil ha de beste og mest engasjerte skolelederne og lærerne til Osloskolen.

Samfunn i miniatyr

Hver eneste skole er i realiteten store, komplekse virksomheter og den daglige arbeidsplassen til mange hundre elever og lærere. Kompleksiteten hadde jeg reflektert lite over før jeg selv fikk skolebarn. Elever med ulike utgangspunkt og forutsetninger, både faglig og sosialt. Dette krever gode skoleledere og klasseledere med faglig tyngde og sosiale antenner. I Oslo tilbyr vi en egen skolelederutdanning til motiverte og talentfulle kandidater som skal bidra til nettopp det. Skolelederutdanningen er et viktig verktøy for å ruste lederne våre til oppgaven. Samtidig stiller vi store krav til lærerne. Derfor må vi tilby opplæring og veiledning som står i forhold til de kravene vi stiller, Ved enkelte skoler som er særlig krevende tilbys ekstra lønn for nytilsatte lærere, ekstra oppfølging og veiledning og praktisk-pedagogisk utdanning betalt av arbeidsgiver. Det gir resultater. Flere dyktige lærere ønsker seg til faglig krevende skoler. Det kan utgjøre en forskjell for elevene som er særlig utsatt.

Faglig fordypning og veiledning. I Osloskolen får alle nyutdannete lærere tilbud om et eget 50-timers kurs, i tillegg til veiledning på egen skole. Jeg tror få utenfor skolen er klar over den lederkompetansen som kreves av den som står i klasserommet hver eneste dag. Denne kompetansen skal vi sikre og videreutvikle. Enkelte av realfagslærerne følger et krevende utdanningsprogram som inkluderer intensiv opplæring i England, formell lærerkvalifisering, kompetanseutvikling i regi av Statoil og tett oppfølging av veiledere. Forsterket lærerutdanning og videreutdanning skal bidra til å sikre at de viktigste områder i Osloskolen blir prioritert. Nå ser vi også på andre opplegg som skal tilby lærerne faglig fordyping, etter- og videreutdanning, som for eksempel et eget sommerakademi.

Vi har mange dyktige lærere i Osloskolen i dag. De vil jeg beholde. I tillegg ønsker jeg å rekruttere enda flere for å møte de behovene byen vår står overfor både faglig og sosialt. Målet er at vi klarer å gi barna våre et godt fundament å stå på den dagen de går ut i voksenlivet. Gode, motiverte lærere er viktigst for å nå målet.

 

Foto: colourbox.com

 

Siste nyheter