Egen satsing for storbyene

Høyre viser med sitt nye program at de tar utfordringene som byene opplever på alvor, skriver Mudassar Kapur. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Denne helgen vedtok Høyres landsmøte en ny offensiv storbypolitikk for mer kunnskap i skolen, flere jobber, boliger og mer kollektiv i byene. 

Jeg er glad for at Høyre har gått inn for en rekke tiltak som vil gjøre oss bedre i stand til å håndtere en stor befolkningsøkning og utfordringer knyttet til storbyene som miljø, sosiale forskjeller og integrering.

Høyre viser med sitt nye program at de tar utfordringene som byene opplever på alvor.

Vi har fått gjennomslag for å videreføre områdesatsingene for å bedre levekårene i områder med slike utfordringer. Denne regjeringen har allerede fornyet satsingen i Grouddalen. Med dette vedtaket har vi gitt en klar bestilling til regjeringen om å fortsette i andre deler av byen også.

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur på talerstolen under Høyres landsmøte i helgen.

Eksempler på god storbypolitikk fra Høyres nye stortingsprogram:

Med Høyre i regjeringen skal satsingen på kollektiv i byene fortsette. Staten skal finansiere minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene.

Boligbyggingen skal skje raskere. Derfor skal vi fortsette å forenkle og modernisere regelverk og fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter som forsinker boligbyggingen.

– Mange sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Vi vil derfor legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i bruk den boligsosiale modellen leie-før-eie over hele landet.

– Kriminaliteten er blitt mer organisert og komplisert. Vi vil derfor sikre politiet nødvendig kapasitet til å møte de utfordringene som finnes i storbyene.

– Oslo får hvert år mange nye borgere fra andre land. Vellykket integreringsarbeid forutsetter at norskopplæring og yrkesrettet veiledning kommer i gang tidlig. Vi vil derfor åpne for at deler av introduksjonsprogrammet gjøres om til obligatorisk arbeidspraksis eller deltagelse på yrkesrettet kurs.

Siste nyheter