Eiendomsskatt skaper ikke trygge arbeidsplasser!

En skatteøkning på Oslos bedrifter vil gå ut over verdiskapingen og arbeidsplassene i Oslo midt i det som for mange er en krevende omstillingstid. Å gjøre kostnadene til Oslos bedrifter enda høyere ved å innføre eiendomsskatt vil kunne føre til færre nyetableringer og mindre investeringer. Eiendomsskatten vil ramme små bedrifter hardt,  fordi det ikke er bunnfradrag for næringseiendom. Eiendomsskatten rammer også uavhengig av hvor stort overskudd bedriften har og hvor mye gjeld den har.

Full forvirring

– Arbeiderpartiets eiendomsskatt ser ut til å bli den høyeste skatteøkningen næringslivet i Oslo har opplevd i løpet av de siste ti årene. Bedriftene i Oslo kan vente seg et eiendomsskattesjokk, sier finansbyråd i Oslo, Eirik Lae Solberg (H). Det er nå full forvirring rundt hvor stor sluttregningen blir for bedriftene i Oslo. Dette må Oslo Arbeiderparti ta ansvaret for, siden partiet så langt har operert med 5 forskjellige beløp, fra godt over 1 milliard kroner til 428 millioner kroner årlig. Det skatteopplegget som er omtalt i Aftenposten 3. september viser at ekstraregningen for et gjennomsnittlig næringsbygg i Oslo vil bli på 120.000 kroner. Analyseselskapet bak Arbeiderpartiets rapport uttaler at «- Vi har som det fremgår i rapporten, benyttet et forsiktighetsprinsipp. Verdiene kan derfor betraktes som et minimumsnivå og det er mer sannsynlig at nivået vil ligge noe høyere.» – Dette betyr med andre ord at eiendomsskatten sannsynligvis vil bli enda høyere enn det Arbeiderpartiet hevder, sier Solberg.  

Siste nyheter