Eiendomsskatten rammer flere

Rødts leder Bjørnar Moxnes kommer i Klassekampen med kraftige utfall mot Oslo Høyre på grunn av vår argumentasjon mot eiendomsskatten. Moxnes følger Arbeiderpartiets argumentasjon og mener fire av fem i Oslo vil slippe skatten.

Problemet med dette er at eiendomskattetallene han opererer ikke vil gjelde i 2016, 2017 og 2018. Årsaken til det er at når boligprisene stiger, så følger boligverdiene og dermed eiendomsskatten etter hvert etter.

Skal man holde det slik at kun fire av fem betaler må man justere bunnfradraget opp når boligprisene endrer seg. Det vil verken Rødt eller Arbeiderpartiet.

«Trolig» fire millioner
Historien forteller oss at Moxnes nok vil gå motsatt vei. I sitt eget program skriver Rødt ganske så uforpliktende at «bunnfradraget trolig må være i størrelsesorden fire millioner kroner».

Når Rødt sier «trolig» og vi samtidig vet at i Oslo bystyre har Rødt, sammen med SV og MDG, i sitt alternative budsjett for 2015 stemt for et bunnfradrag på 3 millioner kroner, så forteller dette oss at Rødt vil ha små problemer med å øke skatten for Oslos innbyggere.

Mener Moxnes at Rødt i Oslo bystyre i nåværende periode har gått inn for en usosial modell for eiendomsskatten? Og er de enige med Arbeiderpartiet hva pengene skal gå til? Raymond Johansen sier i motsetning til Moxnes ingenting om bruk av midler fra eiendomsskatten på rusavhengige. Skal Rødt få dette, må skatten opp.

Trygg økonomisk styring
Moxnes underkommuniserer til velgerne hva eiendomsskatten blir når den faktisk er innført. Man melder ikke inn inntekten for 2013 på selvangivelsen for 2017, når du vet at du har fått 25.000 kroner mer i lønn i løpet av de siste årene. Resultatet blir en skattesmell når ligningen kommer.

OBOS treffer godt når de påpeker at «all erfaring tilsier at når en slik skatt først er innført, så er terskelen mye lavere for å øke skattenivået, for eksempel ved å redusere bunnfradraget og øke satsen.»

Ved å si klart nei til eiendomsskatt, sikrer Oslo Høyre innbyggerne mot denne usikkerheten. Vi skal gjøre Oslos gode velferdstjenester enda bedre – uten en skatt som vil ramme flere og flere.

Ved høstens valg i Oslo har velgerne et klart valg mellom fortsatt trygg økonomisk styring uten eiendomsskatt eller sosialistisk uenighet om hvor dyrt det egentlig skal bli.

 

Siste nyheter